Regisztráció és bejelentkezés

Önálló vízellátórendszer szimulációs vizsgálata

A dolgozatban a frekvenciaváltós szivattyúszabályozó alrendszereit a szakirodalom kritikai elemzésével és saját munkámmal vizsgáltam.

Terveztem szivattyúk frekvenciaváltójába egy egyenirányító és egy teljes híd áramkört. Az egyenirányító áramkört elkészítettem, mérésekkel ellenőriztem a működését. A híd áramkört egy kísérleti NYÁK-on állítottam össze. Ezen a NYÁK-on felismert hibákat javítottam, egy teljes híd áramkört terveztem.

Lakossági ivóvízkutak és gépészetük működését szabályozástechnikai szempontból tanulmányoztam. A szabályozott szakasz elemei lehetnek idővariánsok és nemlineárisok is. A szivattyú fordulatszámának változtatása a szállítási paramétereket befolyásolja, a nyomás szabályozására alkalmas. A rendszerben lezajló jelenségek és különböző szabályozási algoritmusok kipróbálásához Matlabos szimulációs környezetet fejlesztettem. A környezet segítségével PID szabályozók behangolását automatizáltam.

szerzők

 • Balog Boldizsár Zsolt
  Mechatronikai mérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)
 • Balog Boldizsár Zsolt
  Mechatronikai mérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Hős Csaba
  egyetemi docens, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék
 • Dr. Stumpf Péter Pál
  docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

helyezés

II. helyezett