Regisztráció és bejelentkezés

Kaotikus pályagörbék számítása mesterséges agyi aneurizmában két dimenzióban

Jelen dolgozatom témája az agyi aneurizmák hemodinamikai vizsgálata. Az agyi aneurizmák elváltozások a Willis körben, mely az agyat látja el vérrel. Ezen elváltozások oka, kialakulásuk és kiszakadásuk, az érben kialakuló áramlás végett jöhet létre.

A hemodinamikai vizsgálat során nagyban támaszkodunk a numerikus módszerekre, mivel a mérések nehezen kivitelezhetők és nem adnak olyan részletes képet, mint a szimulációk. Az erekben folyó vért azonban ma már kétfajta numerikus módszerrel is tudjuk modellezni, a véges térfogatok módszerével, és a rács Boltzmann módszerrel. Én az utóbbit választottam a munkám során. A kialakult aneurizmák még jobban megzavarják az áramlást az érben, kialakítva egy erős kaotikus jelleget az áramlásban. A részecskék pályái fraktál jelleget mutatnak, ebből kifolyólag az áramlás kaotikus paraméterei jól számolhatók, melyek segítségével választ kaphatunk az aneurizmák kialakulására.

A hemodinamikai vizsgálatok során továbbá figyelembe kellene venni a páciens specifikus áramlási paramétereket is. Ez azonban nem lehetséges a végtelen variációk miatt, de lehet a paramétereket sztenderdizálni. Dolgozatomban négy sztenderd, peremfeltételként használt bemenőjelet használtam a szimulációk futtatásánál. Mindegyik jel más-más életkorú, biológiai paraméterekkel rendelkező pácienstől származik, melyeket MRI segítségével készítettek el, igy valós adatok.

Munkám célja, hogy a különböző peremfeltételként használt jelekre kialakult áramlások között különbségeket keressek.

szerző

 • Tóth Bence
  Gépészmérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Gyürki Dániel
  doktorandusz, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék
 • Csippa Benjamin
  tanszéki mérnök, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést