Regisztráció és bejelentkezés

Vortex áramlásmérő nemlineáris viselkedésének vizsgálata

Vortex áramlásmérő nemlineáris viselkedésének vizsgálata

Fenyvesi Bence MSc II. évf.

e-mail: fenyvesi.bence.4@gmail.com

Konzulens: Dr. Horváth Csaba, Áramlástan Tanszék

e-mail: horvath@ara.bme.hu

Az örvényhagyó elven működő vortex áramlásmérők széles körben alkalmazhatóak cseppfolyós, illetve gáz/gőz közegek térfogatáram-méréséhez. A műszer áramlástechnikai elve alapján amennyiben egy testet olyan áramlásba helyezünk, amelynek jellemző Reynolds-száma egy adott tartományon belül esik, a testről Kármán-féle örvénysor úszik le. Ebben a Reynolds-szám tartományban a Strouhal-szám állandóságát feltételezve az örvények leválási frekvenciája arányos a közeg sebességével, ezáltal pedig a térfogatárammal is.

A módszer kritikus pontja a Strouhal-szám értékének változékonysága a vizsgált Reynolds-szám tartományon. Ideális esetben – a Strouhal-szám Reynolds-szám függetlensége esetén – tökéletesen lineáris karakterisztikájú áramlásmérő műszer lenne kialakítható, amely az örvényleválás frekvenciájával teljes mértékben arányos térfogatáram-adatot szolgáltatna a mérési tartomány egészén.

Vizsgálataim motivációja, hogy egy ipari vortex áramlásmérő kalibrációs esettanulmányán keresztül elvégezzem a műszer nemlineáris viselkedésének kritikai elemzését, és ezáltal feltárjam a Strouhal-szám Reynolds-szám függésének részleteit. Ezen vizsgálatok elvégzéséhez egy – a rendelkezésemre álló mérőműszer kalibrálására alkalmas – berendezést terveztem, amelyet a tervek alapján megépítettem. Mivel a Kármán-féle örvénysor leválása egy meghatározott Reynolds-szám tartományban való vizsgálathoz kötött, a műszer gyártója által megadott mérési tartomány betartása különösen fontos szempont. Emellett a vizsgált nemlinearitás kicsiny volta miatt erősen indokolt, hogy egy-egy mérési beállítást stabilan tartson a rendszer, beleértve a hőmérséklet és a térfogatáram pontos állíthatóságát, illetve azok állandó értéken tartását is, ezáltal csökkentve a kalibrálási módszer hibáját.

A kalibrációs mérések elvégzése után a megszerzett mérési adatokat részletesen kiértékeltem, azokat témába vágó szakirodalmi adatokkal összevetettem. A mérési eredményekből kiindulva felmértem, hogy az instabilitások – bár az előzetes feltevésemnek megfelelően kismértékűek –valóban jelen vannak a folyamatban. A jelenség más oldalról való megközelítése, illetve az instabilitások pontosabb megértése érdekében a rendelkezésre álló geometriai adatok felhasználásával kiegészítő numerikus áramlástani vizsgálatokat is végeztem az áramlásmérő modelljén.

E vizsgálatok hozzájárulnak más olyan jelenségek mélyebb megértéséhez is, melyekben az örvényleválás kulcsszerepet játszik. Ilyen jelenség a ventilátor-lapátok, szárnymetszetek örvényzaja. E témakör az Áramlástan Tanszék egy aktuális kutatási területe, mely szerint a lapátvégeken keletkező örvényzaj frekvenciáját befolyásolhatja a szárnymetszetre jellemző Strouhal-szám – Reynolds-szám kapcsolat.

csatolmány

szerző

  • Fenyvesi Bence
    Gépészmérnöki mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Horváth Csaba
    adjunktus, Áramlástan Tanszék

helyezés

Jutalom