Regisztráció és bejelentkezés

Új átcsapó nyelves orgonasíp-konstrukció hangkeltésének modellezése

Ismert tény, hogy a hagyományos orgonasípok hangereje játék közben nem változtatható, hiszen mindegyik síp egy adott névleges nyomásértékre van tervezve. Ezen nyomás megváltoztatása kihat az orgonasíp hangmagasságára valamint hangszínére is. Így – a zongorával ellentétben – a hangerősség nem változtatható a billentyűk lenyomásának erejével.

A probléma orvoslására egy német hangszerkészítő mester új konstrukciót hozott létre, melynek lényege, hogy a sípok különböző nyomás esetén képesek hangosabban vagy halkabban megszólalni, míg a hangmagasságuk állandó marad. Azonban, ahogy azt korábbi mérések kimutatták, az új sípok hangszíne továbbra is érzékeny a megfúvás nyomására. A konstrukció javításának érdekében először fel kell állítani a sípok hangkeltésének fizikai modelljét és össze kell azt hasonlítani a mérések eredményével.

Jelen dolgozat bemutatja az újfajta sípok hangkeltésének két különböző modell alapján történő szimulációját. A dolgozat először ismerteti az orgona különböző részeit és kétfajta orgonasíp (az ajak-, valamint a nyelvsíp) hangkeltési mechanizmusát. Ezután az új konstrukció hangkeltésének modellezésébe ad betekintést. A dolgozat tanulmányozza továbbá a rezgő nyelvből és rezonátorból létrehozott csatolt rendszer viselkedését, ahol a rezgő nyelv egy speciális, úgynevezett „átcsapó nyelv”, mely egy egyik végén befogott rúdként modellezhető. A rendszer működését két különböző elv felhasználásával modellezzük: először a modális szuperpozíció elvét felhasználva, a bemenő impedancia segítségével, majd a reflexiós függvény módszerével. A dolgozatot a szimulációs eredmények egymással, valamint a méréssel való összehasonlítása és értékelése zárja.

szerző

  • Nagy Nóra Mária
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Rucz Péter
    adjunktus, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

helyezés

I. helyezett