Regisztráció és bejelentkezés

Nem-párhuzamos sík-szabadsugár lokális stabilitásvizsgálata a kilépés közelében

A lokális stabilitásvizsgálat alapegyenlete az Orr-Sommerfeld egyenlet. Ezt az egyenletet az áramlás párhuzamosságának feltételezésével vezették le. Ebből következik az is, hogy az áramlás irányában nem változik a folyadék sebessége. Munkám során az Orr-Sommerfeld egyenlethez hasonló negyedrendű differenciál egyenletet vezetem le az áramlástan alapegyenleteiből ezen a feltételezés elhagyásával, görbevonalú koordinátarendszerben. A differenciálegyenlet megoldására az ú.n. összetett mátrix módszert (compound matrix method) használom. Az új egyenlet segítségével megvizsgálom a szabadsugár lokális stabilitását a kilépés közelében. Az eredményeket pedig összehasonlítom az Orr-Sommerfeld egyenlet megoldásával kapottakkal.

szerző

  • Nagy Péter Tamás
    gépészmérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Paál György
    Egyetemi docens, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék