Regisztráció és bejelentkezés

Ipari ventilátor akusztikai elvű állapotfelmérésére vonatkozó esettanulmány

Az Ipar 4.0 és a vele járó innovációs megoldások sok lehetőséget nyújtanak az ipari légtechnika fejlesztésének területén. A dolgozat ehhez a tématerülethez kapcsolódóan ismertet egy esettanulmányt, amely egy ventilátor hibadiagnózisára irányul, a nyomóoldali légcsatorna által lesugárzott zaj mérése és kiértékelése alapján. Az ipari technológiák rohamos fejlődése megköveteli, hogy az egyes berendezések üzemi feladataik ellátása során képesek legyenek saját működésük monitorozására, hibáik vagy akár egy esetleges vészleállás előre jelzésére, megelőzésére. Az ilyen jellegű képességek segítségével megteremthető egy biztonságosabb munkakörnyezet, a költséghatékonyabb termelés és üzemeltetés. Ezzel a humán munkaerő pedig átcsoportosítható az innovációs területekre, ezzel is gyorsítva a technológiai fejlődést. E törekvések elősegíthetők az öndiagnosztikára képes „okos ventilátorok” kifejlesztésével. A vonatkozó fejlesztések egyik alapvető eleme, ha a gép képes felismerni az üzeme során felmerülő hibákat, és erről képes visszajelzést küldeni az üzemeltetés számára. A dolgozat ehhez szolgáltat mérési előtanulmányt a zaj mérése és kiértékelése segítségével. Egy ipari ventilátor két különböző – normál, és szélsőséges mértékben fojtott – üzemállapota kerül elemzésre. A mérési hangfájlok kiértékelése Fourier-analízisen (Fast Fourier Transformation, FFT) alapul, majd az így kapott spektrumok összevetésre kerülnek szakirodalmi adatokkal, kiemelve az üzemviteli tulajdonságokhoz – és lehetséges rendellenességekhez – köthető akusztikai jellegzetességeket. A vizsgálatokban bemutatásra kerülnek az egyes üzemállapotok időtartományos ábrái, valamint a keskenysávú amplitúdó-spektrumok, illetve az oktáv és tercsávos átlagolás elvégzéséből származó adatok is, megmutatva a belőlük kinyerhető, diagnosztikailag hasznos információt. Az esettanulmány kitér az akusztikai alapú hibadiagnózis ipari alkalmazási lehetőségeire, illetve a felmerülő nehézségekre és kihívásokra.

szerző

  • Divinyi-Zsoldos Tamás
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Vad János
    Egyetemi tanár, tanszékvezető, Áramlástan Tanszék

helyezés

Jutalom