Regisztráció és bejelentkezés

Axiális átömlésű ventilátor résveszteségének vizsgálata

Az axiális átömlésű ventilátorok ipari légtechnikai berendezésekben, rendszerekben széles körű alkalmazást nyernek. A ventilátor-járókerék és az azt környező burkolat közötti résben a nyomott oldalról a szívott oldalra visszaáramlás történik. A résáramlás veszteségeket okoz, továbbá jelentősen befolyásolja a gép zajkibocsátását. Ezért fontos a mérnöki tervezésben a résáramlás hatását vizsgálni, megfelelő modellekkel figyelembe venni.

A projekt célkitűzése a résáramlás mértékét leíró elméleti modell létrehozása volt. Az esettanulmány tárgya: villamos motor hűtésére alkalmazott axiális ventilátor, adott geometriával. A járókerék része a lapátokat védő gyűrű. Ennek belépő pereme és a motorblokk perforált légbeszívó burkolata közötti, axiális irányú résben visszaáramlás jelentkezik, melynek térfogatárama függ a résmérettől. Korábbi mérési eredményekből és numerikus áramlástani vizsgálatokból rendelkezésre álltak adatok a ventilátor által szállított hűtő légmennyiségre, a résáramlás mértékére vonatkozóan.

Feladatunk volt egy olyan egyszerű elméleti modell kidolgozása, amely mérnökileg megfelelő pontossággal visszaadja a résméret-függő résáramlás térfogatáramát. Az elméleti modell hozzájárul a jövőbeli hűtőventilátor-tervezéshez, a résáramlás hatásának figyelembe vételéhez.

A résáramlásokat általánosan leíró hidraulikai modellből indultunk ki, amely a rés belépésénél, a rés fala mentén és a rés kilépésénél fellépő veszteségeket egyaránt figyelembe veszi. E modell célszerű átdolgozásával, kiegészítésével (forgó fal hatásának figyelembe vétele) olyan egyszerű leíró összefüggésekhez jutottunk, amelyek a korábbi tapasztalatokkal jól egyező adatokat szolgáltattak.

Dolgozatunkban összefoglaljuk a modell továbbfejlesztésének lehetőségeit is, numerikus áramlástani tanulmányok és mérések révén.

1. - J. Vad - Cs. Horváth …: Redesign of an electric motor cooling fan for reduction of fan noise and absorbed power

2. - J. Vad - Cs. Horváth: Study on the effects of axial clearance size on the operation of an axial flow electric motor cooling fan

szerzők

 • Budafoki Richárd
  mechatronikai mérnöki
  nappali alapszak
 • Vitai László
  mechatronikai mérnöki
  nappali alapszak

konzulens

 • Dr. Vad János
  Egyetemi tanár, tanszékvezető, Áramlástan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést