Regisztráció és bejelentkezés

Sztochasztikus folyamat illesztése mért jelekre

A mérnöki munka szerves része, hogy folyamatokat jellemezünk, modellezünk. Sokszor ezt determinisztikus modellekkel tesszük (pl.: determinisztikus differenciálegyenletek), valamint méréseket végzünk, hogy a különböző paraméterekről információt szerezzünk. A paraméterek értékét ezen mérések átlaga adja és ettől az átlagtól mért eltéréseket a mérési pontatlanságnak tekintjük. De mit tehetünk, ha azt feltételezzük, hogy a mért jel zajossága nem mérési hiba, hanem a mérendő mennyiség jellemzője?

Ebben az esetben célszerű a vizsgált mennyiséget egy időben változó folyamattal közelíteni és azt a folyamatra jellemző paraméterekkel leírni. Ennek a zajfolyamatnak a leírására a legtöbb esetben szükség van valamilyen zajmodellre.

Ha veszünk egy véletlen változót, amelynek értéke időben változik, akkor azt már függvényként értelmezzük és sztochasztikus folyamatnak nevezzük. Egy ilyen folyamat jól jellemezhető az eloszlásával, várható értékével, szórásával és teljesítményspektrumával, melyek stacionárius - és ergodikus folyamatok esetén jól meghatározhatók.

A TDK munka során ezeket az ismereteket használjuk fel, hogy szimulált és mért jelekre sztochasztikus (zajjal terhelt) folyamatot illesszünk és értékeljük ennek sikerességét.

szerző

  • Fodor Gergő
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Sykora Henrik
    Tudományos segédmunkatárs, Műszaki Mechanikai Tanszék

helyezés

Jutalom