Regisztráció és bejelentkezés

Instabil határciklus numerikus becslése tranziens dinamikával

A nemlineáris rendszerek globális dinamikáját erősen befolyásolják az instabil megoldások. Ezek gyakran pontos mutatói egy megoldás dinamikai integritásának; a vonzáskörzet határait ugyanis instabil megoldások jelölik.

Bár számos numerikus és analitikus módszer létezik az instabil megoldások azonosítására, kísérleti esetekben rendkívül nagy kihívás megtalálni őket.

Ebben a munkában egy olyan módszer kerül kidolgozásra, amellyel egyetlen stabil megoldáshoz konvergáló trajektória tranziens dinamikájából instabil határciklusokat találunk. A módszer kihasználja a rendszer dinamikájának lassulását egy instabil határciklus közelében, és azt a logaritmikus dekrementumon keresztül méri.

A módszert először egy nemlineáris csillapítási karakterisztikával rendelkező, egyetlen szabadsági fokú rendszeren kerül kifejlesztésre, majd a tömeg-mozgószíj rendszeren van tesztelve.

Bár a módszert eddig csak numerikusan volt tesztelve, nem igényli a rendszer dinamikáját leíró matematikai modell ismeretét. Ezért közvetlenül alkalmazható kísérleti készülékekre, amelyek a jövőbeli vizsgálatok tárgyát képezik.

szerző

  • Nagy Soma
    Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Habib Giuseppe
    Docens, Műszaki Mechanikai Tanszék