Regisztráció és bejelentkezés

Késleltetett differenciálegyenletek vizsgálata POD módszerrel

A késleltetett differenciálegyenletekben (DDE) az ismeretlen függvény deriváltja nem csak az időtől és az adott időpontban értelmezett helyettesítési értékétől függ, hanem a függvény múltbeli értékeitől is. Az ilyen egyenletek egyre népszerűbbek, hiszen sok az olyan gyakorlati probléma, ahol az adott rendszer dinamikáját jelentősen befolyásolják a múltbeli események.

Munkánk azon a megfigyelésen alapul, hogy a késleltetett differenciálegyenletek átírhatók parciális differenciálegyenletté, tehát a vizsgált egyenlet megoldása reprezentálható egy tér és idő függő folyamatként. POD (Proper Orthogonal Decomposition) módszer segítségével a numerikus megoldás komponenseire bontható, ahol az egyes komponensekhez tartozó szinguláris érték jelzi az információtartalmat.

Dolgozatunkban azt vizsgáljuk, hogy a szinguláris értékek milyen kapcsolatban állnak a késleltetett egyenlet stabilitásával. Két egyszerűbb egyenlettel foglalkoztunk, a Hayes egyenlettel és egy késleltetéssel gerjesztett csillapított oszcillátor mozgásegyenletével. Először numerikusan integráltuk az egyenleteket különböző paraméterek mellett. Ezek után a numerikus megoldást komponensekre bontottuk, és ábrázoltuk az egyes komponensek erősségét a paraméter tér fölött. Az így kapott diagramok nagy hasonlóságot mutattak az analitikusan meghatározható stabilitási diagrammokkal.

Irodalom:

1. Asl F. M., Ulsoy A. G. (2003) Analysis of a system of linear delay differential equations. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 125:215-223.

2. Amann A., Schöll E., Just W. (2007) Some basic remarks on eigenmode expansions of time-delay dynamics. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 373:191-202.

3. Hayes N. D. (1950) Roots of the transcendental equation associated with a certain differential-difference equation. J. London Math. Soc. 25:226-232.

4. Bellen A., Maset S. (1998) Numerical solution of constant coefficient linear delay differential equations as abstract Cauchy problems. Numerische Mathematik 81:751-774.

5. Insperger T., Stépán G. (2011) Semi-Discretization for Time-Delay Systems. Springer, Berlin.

6. Breda D., Maset S., Vermiglio R. (2014) Stability of Linear Delay Differential Equations. Springer, Berlin.

szerző

  • Heizer Balázs
    Gépészmérnöki mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Kalmár-Nagy Tamás
    Docens, Áramlástan Tanszék

helyezés

III. helyezett