Regisztráció és bejelentkezés

Lemezalkatrész marásának dinamikai vizsgálata és méréssel történő ellenőrzése

Lemezalkatrész marásának dinamikai vizsgálata és méréssel történő ellenőrzése

Kiss Ádám MSc I. évf.

e-mail: adamki.kiss@gmail.com

Konzulens: Bachrathy Dániel, Műszaki Mechanikai Tanszék

e-mail: bachrathy@mm.bme.hu

A dolgozat célja egy olyan mechanikai modell alkotása, amely maró megmunkálás során szerszámgéprezgésekből kialakult felületi eltolódási hiba (úgynevezett: SLE „Surface Location Error”) vizsgálatára alkalmas. Továbbá egyszerű geometriájú lemezalkatrész felülete mentén kialakult hibák modellezését, végezetül ezen elméleti számítások méréssel történő alátámasztását végeztem el.

A csavartélű szerszám az ipari gyakorlatban elterjedt, így a dolgozat elején a csavartélű szerszám mechanikai modelljét, és az így kialakult felületi hibát mutatom be. Ebben az esetben a szerszám élét axiális irányban sok kis szegmensből építem fel.

A dolgozat második részében lemezalkatrész csavartélű szerszámmal történő marása esetén kialakult felületi hiba vizsgálata a célom, a megmunkálás paramétereinek függvényében. Ehhez a munkadarab modelljét Végeselem módszerrel (VEM) saját magam állítottam elő MATLAB programban. Így tetszőleges lemez-alkatrész modellezhetővé vált tetszőleges perem feltétellel. Hasonló számítás található egyenesélű szerszámra [1]-ben, azonban a modell csavartéllel való kibővítése új felületi paraméterek bemutatására alkalmas.

A dolgozat utolsó részében az elméleti eredmények méréssel való ellenőrzése, validálása történt. Elméleti számításaimhoz elengedhetetlen vágási tényezők meghatározásához szükséges volt egy adott szerszám-munkadarab párra a forgácsolási erő kimérése. Így a vágási tényezőket már illeszteni tudtam. További feladatom egy adott lemezalkatrész marása során kialakult felületi eltérések összevetése a számított elméleti eredményekkel.

Szakirodalom:

[1] Kiss Á., Lemez jellegű alkatrész marásának dinamikai modellezése, BSc. szakdolgozat, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, (2012)

szerző

  • Kiss Ádám Dr.
    gépészeti modellezés
    nappali (angol nyelvű)

konzulens

  • Dr. Bachrathy Dániel
    docens, Műszaki Mechanikai Tanszék

helyezés

II. helyezett