Regisztráció és bejelentkezés

Zalai határmenti kistelepülések fejlődéstörténetének elemzése

A Magyarország délnyugati részén található Zala megye nem csak közigazgatásilag, hanem földrajzilag és kulturálisan is egy jól elkülöníthető egység. Legnagyobb területét a Zalai-dombság foglalja el, melynek kincsei az egész országból vonzzák ide a látogatókat. A dombhátakon egymást váltják az erdők és a művelésbe vont földek, apró patakok szelik át a vidéket. A történelem során számtalan falu és kisebb település létesült a dombok között, melyek ma már a táj szerves részét képezik és meghatározzák a vidék hangulatát.

A Lenti járásba tartozó terület érdekességét a határ közelsége, az alacsony dombok és a Kerka- és Lendva- patakok közti sík, mocsarasabb természeti környezet adja. Az általam kiválasztott települések egyaránt a magyar-szlovén határ közelében fekszenek, Lenti, Rédics vagy Csesztreg közigazgatásához tartoznak.

Dolgozatomban főként történeti térképek és levéltári, helytörténeti kutatási anyagok alapján veszem sorra ezeknek a falvaknak a téri, szerkezeti fejlődést, kapcsolataikat, mintázataikat és településmorfológiai jellegzetességeiket, valamint a népességük alakulását, a környéken betöltött szerepüket régebben és napjainkban.

Milyen településszerkezet jellemzi ezeket a falvakat, miért és hogyan, milyen történelmi események vagy táji adottságok nyomán alakultak ki? Milyen földrajzi vagy gazdasági hatásra változtak? Hogyan hatott a települések fejlődésére a határok átrajzolása és mi történik ma, amikor ezeket a határokat már sokkal könnyebb átlépni? Mennyi maradt meg a korábbi építészeti hagyományokból a térségben, és legfőképp, mi az, ami még ma is különlegessé és élővé teszi ezt a vidéket? Ezekre a kérdésekre keresem a válaszokat.

Szakirodalom:

Meggyesi Tamás: Városépítészeti Alaktan; Budapest, TERC, 2005

Istvánfi Gyula: Az építészet története – Őskor – Népi építészet; Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997

Kovács Tünde: Kerka-völgy kincsei; Lenti, Mészi Fotó Könyvkiadó, 2007

Cseri Miklós: Nyugat-dunántúl népi építészete; Szentendre-Szombathely, Dr. Cseri Miklós, Dr. Thúróczy Csaba, 1995

Nagy Kálmán: Zala megye településeinek atlasza; Gyula, HISZI-Map, 2004

Récsei Balázs: Zala; Budapest, Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht., 2002

http://mapire.eu/hu/

szerző

  • Farkas Tünde
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Kissfazekas Kornélia
    tudományos főmunkatárs, Urbanisztika Tanszék