Regisztráció és bejelentkezés

Modernista jegyek Siófok 1960-as és 1970-es évekbeli építészetében

Dolgozatunk témája a Siófokon 1960-as és 1970-es években épült modernista jegyeket hordozó építészeti örökség felkutatása, értékelése és katalogizálása. Ezen jelenleg még meglátatlan érték Siófokon összpontosítottan mutatkozik meg, kiváló lehetőséget nyújtva a vizsgálódásra. A folyamatos átépítések és bontások miatt pusztulófélben lévő épületállomány megőrzése jelenleg még megoldatlan.

Nyugat-Európában számos törekvést látunk az épített örökség megőrzésére és a jelenlegi városképbe történő integrálására. Ezzel szemben Magyarországon, Siófokon ezen épületek területfejlesztési szempontból parlagon hevernek, nyilvántartásuk hiányos, az ehhez kapcsolódó dokumentáció kutatására korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre.

Ezen épületek érték- és állagmegóvásának kezdeti, szükségszerű lépése a jelenlegi épületállomány felderítése, katalogizálása és a hasznosítási lehetőségek kidolgozása. Az ismertetés mellett jelen dolgozat kísérletet tesz egy értékvédelmi kataszter alapjainak kidolgozására. Önállóan felállított kategóriák segítenek az épületek rendszerezésében, amely iránypontja lehet a későbbi hasznosításnak.

Kutatásunk alapjait a helyszíni bejárás során gyűjtött információk, a hatóságok, helyi építészek, lakosok ismeretanyaga és a könyvtári, levéltári források alkotják.

A létrehozott katalógus segítséget nyújthat a Siófoki Önkormányzat által készítendő településfejlesztési koncepció kialakításához. Emellett a kutatás végeredménye a lehetséges turisztikai hasznosítást is felveti.

[1] M. Hejhál Éva: Delta étterem, Siófok, Műszaki Tervezés, 9. évfolyam, 11. szám, 41-43. o., 1969.

[2] Tóth Béla: Nyaraló, Siófok, Magyar építőipar, 19. évfolyam, 1. szám, 62. o., 1970.

[3] Callmeyer Ferenc, Rojkó Ervin: Hétvégi házak, nyaralók, Műszaki Könyvkiadó, 1972.

[4] Kanyar József: Siófok – Várostörténeti tanulmányok, Felelős kiadó: dr. Gáti István, Siófok város tanácselnöke, 1989.

szerzők

 • Belá Dániel
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Dinnyés Adrienn
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dr. Szabó Julianna
  egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék
 • Varga Imre
  , Urbanisztika Tanszék