Regisztráció és bejelentkezés

Megújulásra váró belvárosi közterületek mindennapjai

Városaink élhetőségét nagyban befolyásolja a város közterületeinek, az utcáknak, tereknek, parkoknak a kialakítása. Mindeddig azonban kevés olyan célzott hazai kutatás történt, mely e közösségi helyszínek működését közvetlenül, a köztéren jelenlévő emberek térhasználatának megfigyelése alapján értékelte volna. Nemzetközi szinten viszont már a hatvanas évektől kezdődően megjelennek, és ma is reneszánszukat élik azok a kutatások, melyek a városi környezetek szabadterein zajló élet értékeire, és ezek tanulmányozásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarországon a 2004-es EU csatlakozás után, az uniós támogatások segítségével indult meg a városi közterületek máig tartó, intenzív megújítási hulláma, azonban a fejlesztések között jelentős minőségi különbségek vannak. A megújítás előtt álló közterületek térhasználatának vizsgálata rávilágít az egyes városi szabadterek különböző használói csoportjainak jellemző használati mintáira és konfliktusaira, a fizikai környezet kialakításának meglévő problémáira. A tanulmány két ilyen budapesti közterületen, a Nehru-parton és a Nyugati téren végzett helyszíni megfigyelések eredményeit mutatja be. Az egyes helyszíneken a feltárt problémáknak, jelenségeknek megfelelően többféle egyszerű, ám célzott, hatékony technikával – mint amilyen például a viselkedéstérképezés, nyomkövetés, gyalogosszámlálás, fotódokumentálás – készülnek vizsgálatok a haladó, illetve megálló típusú tevékenységekről. A kutatás kiterjed a helyszínek különböző napszakokban, illetve hétköznap és hétvégén, az adott évszaknak megfelelő jó időjárási körülmények közötti jellemző térhasználatainak felmérésére. A kutatás lényeges ismeretekkel szolgálhat a fejlesztésekkel kapcsolatos tervezési döntéseket illetően. Ezen túlmenően a jelen kutatás folytatásaként, a megújítások után végzendő térhasználati vizsgálatokkal lehetővé válik a közterületi beavatkozások eredményeinek értékelése is. A kutatás során az alkalmazott módszerekről szerzett tapasztalatok hozzájárulhatnak a további helyszíneken történő hasonló kutatások elterjedéséhez.

Szakirodalmi referenciák:

Jacobs, J. (1961) The Death and Life of Great American Cities. Random House, New York

Whyte, W. H. (1980) The Social Life of Small Urban Spaces. The Conservation

Foundation, Washington DC

Gehl, J. & Svarre, B. (2013) How to Study Public Life. IslandPress, Washington DC

Gehl, J. (2014) Élhető városok. Terc, Budapest

Dúll A. (2009) A környezetpszichológia alapkérdései. Helyek, tárgyak, viselkedés. L’Harmattan, Budapest

Germán T. & Szendrei Zs. (2014) Budapest belvárosi területeinek köztérhasználati vizsgálata. Kézirat az NKA Építőművészeti Szakmai Kollégium támogatásával

szerzők

 • Baranyai Barbara
  építészmérnök
  nappali
 • Czigléczki Attila
  építészmérnök
  nappali
 • Formanek Eszter
  építészmérnök
  nappali
 • Damásdi Fruzsina
  építészmérnök
  nappali

 • Kocsis Johanna
  építészmérnök
  nappali
 • László Noémi
  építészmérnök
  nappali
 • Miklós Bernadett
  építészmérnök
  nappali
 • Perjési Zandraa
  építészmérnök tervező
  nappali

konzulensek

 • Dr. Pálfy Sándor
  egyetemi tanár, Urbanisztika Tanszék
 • Dr. Dúll Andrea
  egyetemi tanár, Szociológia és Kommunikáció Tanszék
 • Germán Tibor
  , (külső)