Regisztráció és bejelentkezés

Informális és tervezett városok a Közel-Keleten: tendenciák és lehetőségek a jövőben

Informális és tervezett városok a Közel-Keleten: a jövő lehetőségei

A dolgozat a világ fejlődő országaiban, különös tekintettel a közel-keleti térségben található informális és tervezett városok vizsgálatával foglalkozik.

A bevezető részben a két várostípus létrejöttének általános okairól van szó, a kialakulásukhoz vezető gazdasági és társadalmi jelenségeket gyűjtjük össze, és statisztikai adatokra támaszkodva bemutatjuk, hogy milyen paraméterekkel rendelkező területeken és milyen arányban vannak jelen a kevésbé fejlett országokban.

A fő fókuszterületet a mediterráneum arab országaiban, azon belül is a közel-keleti térségben határoztuk meg, mivel itt nagy területen, homogén kulturális közegben és éghajlati viszonyok között található nagy mennyiségű példa ilyen jellegű településekre.

Az általunk részletesen vizsgált időszak a 20. század elejétől napjainkig terjed, ebben az intervallumban létrejött informális és tervezett városok összehasonlítását végezzük el az előzetesen meghatározott szempontrendszer alapján.

A térség városait a következő szempontok figyelembevételével csoportosítjuk: demográfiai jellemzők/etnikai összetétel; kiterjedés; belső működés/infrestruktúra; életkor; gazdasági erő; életszínvonal; személyes beszámolók; politikai tényezők; jogi/közigazgatási státusz.

Az összehasonlítást egy-egy, a csoportra jellemző városról készített esettanulmányon keresztül végezzük.

A dolgozat célkitűzései:

, a tervezett vagy az illegális város tud-e fejlődni, melyik típus működőképes inkább a jelen körülmények között, mi tudja megoldani a lakáshiányt és lakhatási problémákat?

A kutatás során célunk, hogy minél alaposabb áttekintést kapjunk ezen települések belső rendszeréről és a működésüket mozgató erőkről. Alapvetően a következő kérdésekre keressük a választ: az eddig tapasztalt folyamatok milyen fejlődési lehetőségeket vetítenek előre a jövőre nézve ezeknek a településeknek? Milyen irányban és milyen módon lehet fejleszteni őket? Vajon az informális, vagy a tervezett városok tudják inkább kezelni a fennálló lakhatási problémákat?

A jelenlegi ismereteink szerint nincsen összehasonlító szakirodalom a két várostípusról ebben a térségben, így a források, amiknek adataira támaszkodhatunk, egyik-másik típus leírásával foglalkozik.

A legfontosabb forrásaink:

David Sims: Egypt’s Desert Dreams: Development or Disaster

American University in Cairo Press, 2014

ETH Studio Basel, Contemporary City Institute:

Nile Valley: Urbanization of Limited Resources

ETH Studio Basel, Contemporary City Institute, 2009

The New Town Institute online database http://www.thenewtowninstitute.org/

Hassan Fathy: Architecture for the Poor

University of Chicago Press, 1976

The CIA World Factbook

University of Chicago Oriental Institute, Chicago House in Luxor könyvtárának archív térképei

Myriam Ababsa, Baudouin Dupret, and Eric Dennis:

Popular Housing and Urban Land Tenure in the Middle East:

Case Studies from Egypt, Syria, Jordan, Lebanon, and Turkey

American University in Cairo Press, 2013

Diane Singerman: Cairo Contested

American University in Cairo Press, 2009

szerzők

 • Dávid Dóra
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

 • Balázsik Stefánia
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dr. Vasáros Zsolt
  egyetemi docens, Exploratív Építészeti Tanszék
 • Dr. Bach Péter
  egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar, Építészettörténeti és Városépítési Tanszék (külső)