Regisztráció és bejelentkezés

Adatvezérelt városfejlesztés

Az emberek régóta bővítik ismereteiket megfigyelések alapján, ezekből újabb összefüggésekre, várható viselkedési mintákra jöttek rá. A sok adat a magas szintű statisztikai-elemző módszerek, vizualizációs technikák használatával egy hatékonyabb városi működés kialakítását teheti lehetővé. Ez egy újfajta eszközkészletet adhat a várostervezők kezébe, legyen szó akár közlekedés-menedzsmentfejlesztésről, döntéstámogatási rendszerekről, a városlakókkal folytatott párbeszéd hatékonyságának növeléséről vagy a természeti erőforrásaink fenntartható felhasználásáról. A nagy-mennyiségű adatok összessége segíthet mind a város használati kultúrájának megismerésében, mind egy jobb városfejlesztési döntés meghozatalában.

Az adatgyűjtés azonban sokszor akadályokba is ütközhet, hiszen valós helyzetekben nem mindig áll rendelkezésünkre olyan mennyiségű és minőségű adat, amelyre szükségünk lenne, sőt adott esetben hiányozhat az információ. Ilyen esetekben a tervezés során az adatok használata során felmerülő problémákkal feltétlen számolnunk kell.

Az elmúlt évben végzett kutatásom a közösségi közlekedés adatainak elemzésén át sok tanulsággal szolgált számomra és rengeteg kérdést vetett fel: Hogyan léphetnek városaink előre saját adataik vagy külső adatforrások okos felhasználásával? Képesek vagyunk ezekre az adatokra támaszkodni? Milyen lehetőségeket adhat számunkra az adat vezérelt városfejlesztés? Milyen adatgyűjtési és adatfeldolgozási módszereket alkalmazhatunk? Hogyan vonhatjuk be a városközösséget az adatgyűjtésbe és az okos városfejlesztésbe? Hogyan kezelhetjük az adatok használatával felmerülő problémákat a tervezés során?

A különböző adat alapú városfejlesztéseket összehasonlítva talán válaszokat kaphatunk.

Mohsen Mustafavi (szerk.)(2012) Ecological urbanism, Five

ecological challenges for the contemporary city, Larsmüller Publisher

2010, p444-454

Bőgel György: A BIG DATA ökoszisztémája, Bp, Typotex,

csatolmány

szerző

  • Kapitány Alexandra
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Kádár Bálint
    docens, Urbanisztika Tanszék