Regisztráció és bejelentkezés

Épületek merevítőrendszerének stabilitásvizsgálata az elcsavarodási tönkremenetel lehetőségének figyelembevételével

A dolgozat épületek merevítőrendszerének stabilitását vizsgálja, függőleges terhelés esetén. A síkbeli kihajláshoz tartozó kritikus erő kiszámítása általában egyszerű feladat. A tervezői gyakorlatban, ha egyáltalán a merevítőrendszer stabilitásvizsgálatára sor kerül, gyakran csak a síkbeli kihajláshoz tartozó kritikus erő kiszámítása történik meg, az elcsavarodási tönkremenetel lehetőségének vizsgálata elmarad. Ennek oka az lehet, hogy az elcsavarodási tönkremenetelhez tartozó kritikus erő meghatározása általános esetben bonyolultabb számításokat igényel. Felmerül a kérdés, hogy mely esetekben hagyható el ténylegesen az elcsavarodási tönkremenetel vizsgálata, illetve mely esetekben válik mértékadóvá.

A dolgozatban a merevítőrendszerek stabilitásvesztési lehetőségeinek [1] rövid ismertetését követően bemutatásra kerül egy egyszerű és szemléletes módszer, melyet Kollár Lajos publikált a 70-es években [2]. A módszert nemcsak az elcsavarodási kritikus teher, hanem a síkbeli kihajlási kritikus teher kiszámításához is használhatjuk. A módszer - bizonyos korlátozó feltételezések mellett - kiterjeszthető többszintes épületekre is. Az ezen alapuló, Excelben létrehozott egyszerű számítási modell segítségével az épületek merevítő rendszereinek akár viszonylag tágabb köre is vizsgálható. A dolgozatban egy néhány paraméterrel jellemezhető, konkrét épülettípus vizsgálata kerül részletes bemutatásra.

A kutatás célja, hogy egy adott épülettípus esetén egyszerűen meghatározhassuk, hogy milyen geometriai arányok mellett válik az elcsavarodási tönkremenetel mértékadóvá a síkbeli kihajlással szemben. A dolgozatban bemutatott konkrét épülettípus esetére vonatkozóan meghatározhatók azok a befoglaló méretek, merevítőfal-helyzetek és szintszámok, amelyeknél az elcsavarodási tönkremenetel mértékadó. A számítások eredményeként természetesen előállnak a különböző stabilitásvesztési módokhoz tartozó kritikus erők értékei is, így akár közelítő méretezés is elvégezhető a segítségével. A számítási modell ezáltal a részletes tervezést megelőző előtervezési fázisban is segítséget nyújthat.

[1] Zalka K.: Épületek komplex statikai vizsgálata. e-kiadás, 2015.

[2] Kollár L.: Épületek merevítése elcsavarodó kihajlás ellen. Magyar Építőipar, 1977, pp. 150-154.

szerző

  • Tábi Dávid
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Vető Dániel
    adjunktus, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék