Regisztráció és bejelentkezés

Feszített vasbeton tartók erőjátékának vizuális megjelenítése

A feszített tartók alkalmazásának előnyei legnagyobb részt a használati állapotok esetén mutatkoznak [1]. Míg a keresztmetszet teherbírása elsősorban a jobb anyagminőségek miatt kedvezőbbek, addig a feszítés nagy mértékben képes korlátozni a beton repedéseit és az alakváltozásokat. A dolgozat célja vizuálisan megjeleníteni a feszítés kedvező hatásait a normál vasbeton [2] szerkezetekhez képest.

A dolgozat elkészítéshez egy programot készítettem a GEOEBRA alkalmazás segítségével, mely egy kéttámaszú vasbeton tartót vizsgál változó teher hatására. A létrejövő belső feszültségek és alakváltozások pontos vizuális megjelenítését tűztem ki célul. A program megkönnyíti a kéttámaszú vasbeton tartók működésének megértését, használata során lehetőség nyílik a feszített és feszítetlen vasbeton tartók belső feszültségeinek és alakváltozásainak összehasonlítására, valamint a feszített tartók egyszerűsített [3] és szabvány [4] szerinti számításából adódó különbségek összevetésére. Végül a tartók paramétereinek tetszőleges változtathatósága segít megérteni az alul vasalt, jól vasalt és túl vasalt keresztmetszet problémáját.

A feszített tartók viselkedésének elemzésén túl a dolgozat célja megmutatni, hogy egy mechanikai jelenség megértésében milyen segítséget nyújthat a vizuális megjelenítés.

[1] BÖRÖCZ IMRE (szerk.): Feszített betonszerkezetek – I. kötet. Budapest, 1952, Közlekedési Kiadó.

[2] DEÁK GYÖRGY, DRASKÓCZY ANDRÁS, DULÁCSKA ENDRE, KOLLÁR LÁSZLÓ, VISNOVITZ GYÖRGY: Vasbeton szerkezetek - Tervezés az Eurocode alapján. Budapest, 2014. március, Artifex Kiadó Kft.

[3] HEGYI DEZSŐ: Nagy támaszközű tartók – Különleges tartószerkezetek. Budapest, 2011, jegyzet kézirat.

[4] Eurocode 2

csatolmány

szerző

  • Ther Péter Pál
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Hegyi Dezső
    egy docens, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék