Regisztráció és bejelentkezés

Ipari táj - A lehetőség! Mezőhegyes magtárainak hasznosítási lehetőségei

Ipari táj - A lehetőség

Mezőhegyes magtárainak hasznosítási lehetőségei

Dolgozatom témája Mezőhegyes, mint ipari-mezőgazdasági táj, azon belül elsősorban a település régi, kihasználatlan magtárai és azok hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata.

Mezőhegyes rendkívül érdekes és egyedi mezőváros mind gazdaságában, mind történetében és építészetében. Ménesbirtoknak indult 1785-ös alapítása idején. Ménese és gazdasága pedig világhírnévre tett szert. Építészete különösen érdekes, valamennyi építészeti stílus képviselve van a barokktól kezdve egészen a modernig. Épületei nagy része műemlék (csaknem 53), vagy annak javasolt, a város várományos az UNESCO világörökségi listán egyedi XVIII.-XIX. századi mezőgazdasági épület együttesei révén.

Az eddigi felmérések, dokumentációk azonban rendkívül hiányosak a legutóbbi 2010-eshez képest, és még az sem teljes. A gazdasági átalakulás miatt sok megmentésre érdemes épület illetve együttes ma a megsemmisülés határán van, felújításuk, legalábbis eredeti funkciójuk meghagyásával nem költséghatékony, ezért sokuk évek óta használaton kívül áll, állaguk egyre jobban romlik .

Dolgozatomban megvizsgálom Mezőhegyes történetét, gazdaságát, kiemelten foglalkozom a város és majorságai hosszú idő óta használaton kívül helyezett régi, értékes, de meglehetősen elhanyagolt állapotú magtáraival. Utóbbiaknál elsősorban azt vizsgálom, hogy a telepítési elhelyezkedésük, kialakításuk, igények alapján milyen lehetőség merülhet fel azok hasznosítására, akár más funkcióval. A régi magtárak rendkívül sok lehetőséget hordozhatnak ugyanis magukban, egyszerű kialakításuk révén. Több példa is akad hasznosításukra az országon belül és a nagyvilágból is.

Vizsgálódásaim eredményeképp remélem sikerül Mezőhegyes magtárainak hasznosítására is valamilyen javaslatot tenni, a mai kor igényeinek megfelelően, ami biztosítaná ezeknek az igen szép épületeknek a fennmaradását.

szerző

  • Bokor Erzsébet Margit
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Gaul Cicelle
    adjunktus, Exploratív Építészeti Tanszék