Regisztráció és bejelentkezés

kilátó.

A Mikháza határában zajló intenzív ásatások már 2 éve formálják át a falu használatát nyaranta, jóllehet csak rövid időre. A római erőd helye évszázadok óta ismert, évtizedek óta kutatott, a figyelem azonban most irányul rá igazán.

A római kori maradványok megértését szolgáló bemutatásra a jövőbeli ambíciózus tervek elemeként egy kilátó elhelyezése is szóba került az egész falut panorámájába foglaló dombtetőn. A római erőd és környezete jórészt beépítetlen, a mai telekosztások és a mostanság is használt út világos utalás a római előzményekre. A római maradványok ismertetésénél sokkal fontosabb a földrajzi környezet bemutatása, értelmezése, az egykori határvidék stratégiai jelentőségének feltárása. A kilátó így a római örökség mellett kiemelten a táj és tájhasználat megérthető jelenségeire is fókuszál, az Erasmus IP projekt kutatása is jórészt ezt szolgálja.

A kilátó tervezésének magas szabadságfoka egyszerre könnyedség és akadály.

A dombtető és környékének érintetlensége nem ad kapaszkodókat, a közelben nincs rom, amire reflektálnunk kell. A dombhát önmagában is kilátópontként szolgál. Erre az adottságra próbál ráerősíteni egy épített „hely”, amely megjelöl, kiemel és befogad. A helyszínt elemezve az építmény jel jellegéhez nincs szükség égbetörő, monumentális tömegre, szimbolikus mikéntje szerencsés helyzetének is a hozadéka. A kilátó feladata az ásatások helyszínének bemutatásán túl a teljes panoráma feltárása, a tájban való gyönyörködés kereteinek megteremtése, menedéknyújtás, az emberi jelenlét reprezentálása.

Célunk egy olyan jel lehelyezése, amely mindenféle narratív népi építészetre való reflektálás nélkül megtalálja a helyét kontextusában, nem felejtve a funkcionális elvárásokat sem.

Tornyunk ne másolja, hanem egészítse ki a múltat, értékes új réteget teremtsen. Tervünk a torony különböző funkcióinak komplex kezelése, egyenértékűvé tétele is egyben. A római feltárások bemutatása, a múlton való merengés lehetősége éppúgy a hely adottsága, mint a környező dombok, a táj karaktere, melyek idővel ha lassan is, de változik, főként az emberi beavatkozások következtében. Ettől kultúrtáj a Nyárád völgye is.

szerzők

 • Lőw Márton
  építészmérnök tervező
  nappali
 • Lévay Áron Farkas
  építészmérnök
  nappali

konzulens

 • Dr. Vasáros Zsolt
  egyetemi docens, Exploratív Építészeti Tanszék