Regisztráció és bejelentkezés

Verőcei ravatalozó

Absztrakt

Verőcei ravatalozó

Az élet-halál témája olyan egyetemes kérdéseket vet fel, amelyekre pontos választ adni nem lehet, de arra lehetséges alternatívákat keresnek minden kor emberei. Az elmúlás az élet természetes velejárója, viszont az emberek számára ez többnyire megfoghatatlan. Világszerte más és más módon próbálják meg az emberek feldolgozni a halál mibenlétét. A halottkultusz a vallások elterjedésével erősödött és régóta építészeti kihívásokat jelent. Minket is foglalkoztat ez a kérdés.

Egy temetésen a ravatalozó épülete kitüntetett figyelmet kap, mert a búcsú alkalmával lelassul a hétköznapi életünk és alkalmunk nyílik magunkba nézni. Ebben az élethelyzetben a kezünkben lévő építészeti eszközökkel a tiszteletadás mellett a megbékélés folyamatát szeretnénk megkönnyíteni. A verőcei hagyományokat és a katolikus szokásokat figyelembe véve egy átmeneti térrel rendelkező, a szakralitás és a funkcionalitás szimbiózisával létrehozott ravatalozót kívánunk tervezni. A térérzékelésben nagy szerepet játszik a fény, az anyaghasználat és a lépték megfelelő megválasztása, valamint a térszervező elemek hierarchiája. Ezeket a szempontokat vesszük figyelembe a terv elkészítésekor, amely végül egy egységes tanulmány alapjává válik.

Az alkotó folyamat során előképek tanulmányozásával, szakirodalom felhasználásával és a helyiek véleményét kikérve mélyülünk el a témában. A tervet szabadkézi rajzzal és modellezéssel dolgozzuk fel. A TDK kitűnő lehetőséget kínál számunkra, hogy közvetítsük gondolatainkat egy alkotáson alapuló elméleti tanulmánnyal, az eredmény publikációja pedig - reményeink szerint - mások számára is tanulságokkal szolgál majd.

2018.09.28

Horváth Árnika

Kovács Aliz Zsuzsanna

Nagy Eszter

szerzők

 • Horváth Árnika
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Nagy Eszter
  Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)
 • Kovács Aliz Zsuzsanna
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Balázs Mihály
  egyetemi tanár, Középülettervezési Tanszék

helyezés

I. helyezett