Regisztráció és bejelentkezés

Slit scan

Ez a pályamunka a címben említett fotótechnikával készült kísérleteim eredményét mutatja be.

Mint építészhallgató, egy olyan eszközt kerestem, amellyel a maketteket egy kicsit egyedibben lehetne bemutatni. Először 3D-s képeket készítettem, majd George Silk munkássága révén találtam rá a slit scanre, mely lenyűgözött. Az alapgondolat az volt, hogy az épületmodell minden homlokzatát egy fotóra sűrítve mutassam meg. Majd más tárgyakat is a gép elé állítottam, az ezekről készült képek alkotják a dolgozatomat.

A fotográfia sokban hasonlít az építészethez, tudomány és művészet egyszerre, ez az állítás különösen igaz a slit scanre. Eddigi fényképeimen is mindig kerestem a tudományt, hol a kép tárgya kapcsolódott valamely diszciplínához, hol a kép elkészítéséhez kellett műszaki felkészültség; most épp utóbbi. Így maguk a fotók már nem lehettek tudományosak, nélkülözik a realitást, és illuzórikus arcot mutatnak. A fotótémák hétköznapi dolgok, azonban a slit scan technikával egy teljesen más jelentést nyerhetnek: magukban foglalják az IDŐT, mint az egyik képre rögzített dimenziót.

A fotóalanyok mind-mind mozognak, ám ez szokatlan módon jelenik meg a fotókon. A valóságot transzformálva láthatjuk. Meggörbül a tér, elhajolnak az egyenesek. A forgómozgás szinuszgörbeként képződik le. Lehetségessé válik, hogy egyazon tárgynak minden oldalát egyszerre láthassuk, mintha egy Escher fametszetbe csöppennénk. Az eredmény nem reprodukálható semmilyen digitális manipulációval, teljesen egyedi és sokszor esetleges. Sosem lehet pontosan előre jelezni, hogy a résen át mi képződik le a filmre. Ez adja a legnagyobb báját és szépségét.

szerző

  • Fejes Gergő
    építészmérnök
    nappali

konzulens

  • Dr. Üveges Gábor
    egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést