Regisztráció és bejelentkezés

NapGép

/Hívószó

Torzulás, mozgás, installáció, projekció, vizualizáció. Megtervezett rendezetlenség, determinisztikus káosz. Tudomány, mint esztétikai eszköz.

/Ars poetica

A csoda jelentheti azt az eseményt, aminek létrejöttét nem értjük, jelentheti azt, amire nem számítunk és jelentheti azt is, amiben hinni szeretnénk. A természettudományokat ezzel szemben a megismerés mindenkoron hiteles eszközeiként tartjuk számon, azt állítva, hogy csak az létezik, ami mérhető és kiszámítható. Mi történik azonban, hogyha perspektívát váltunk és a mellékhatásokat tekintjük az eredménynek, az eredeti céltól pedig, mint mellékhatástól, eltekintünk?

/Alkotás-elmélet

A Michelson-féle forgó tükrös kísérlet továbbgondolása, illetve a pusztán mechanikai jellegű installáció mellékhatásaként létrejövő vizuális torzulás vizsgálata. A digitalizáció korában visszalépünk egyet, oda, ahol a látvány nem programozott, hanem prizmák és tükrök analóg játékából jön létre.

Vizsgálni szeretnénk a torzított, és ez által konvenciók és értelmezések alól feloldott képi jelenség szabad esztétikáját, amikor a fizikai kísérleti eszközöket intuítvan, a művészi szabadság szemszögéből értelmezve használjuk.

“Valóban két útja van-e a megismerésnek, amelyek egyikét észnek, a másikát intuíciónak nevezhetjük? S ha igen, előnyben kell-e részesítenünk az egyiket a másikkal szemben?” (Bertrand Russell)

szerzők

 • Belkovits László
  építészmérnök
  nappali
 • Mokos Mariann
  építészmérnök
  nappali

konzulens

 • Dr. Üveges Gábor
  egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék