Regisztráció és bejelentkezés

Aranyosmeggyes - egy kastély pusztulása és pusztulásában feltáruló múltja

A TDK dolgozatom témájául, röviden fogalmazva, az aranyosmeggyesi kastélyt választottam. Erre az épületre az Építészettörténeti és Műemléki Tanszéken végzett demonstrátori feladataim során, a régi fotók és rajzok dokumentálása közben akadtam rá.

A kutatás a kastélytól indult, és ide tér vissza. A munkát a konkrétan ezen épületről szóló cikkek felkutatásával kezdtem, hiszen több kutató, köztük Balogh Jolán(1), Lux Géza(2) és Szőcs Péter Levente(3) vizsgálta már közelebbről ezt az épületet, és egykorú inventáriumokban is akadtam érdekes információkra. Ezután foglalkoztam az erdélyi reneszánsz kastély-és udvarház-építészettel, olyan szerzők művein keresztül, mint B. Nagy Margit(4,5), H. Takács Marianna(6), Balogh Jolán(7) vagy Biró József(8,9), valamint a felvidéki reneszánsz kastélyokkal (főleg Divald Kornél(10), Lechner Jenő(11), Balogh Jolán(12) és H. Takács Marianna munkásságát alapul véve), mivel elhelyezkedéséből adódóan e terület építészete is hatott az aranyosmeggyesi kastély formáira.

A kastély meglátogatásakor tett megfigyeléseim tükrében az összegyűjtött információkat igyekszem értelmezni, rendszerezni, a kastélyról sokak által sokféleképpen leírt feltételezéseket és tényeket egységes formába önteni, néhol pontosítani vagy ellenérveket felhozni. Továbbá szeretném megtalálni az épület helyét a kor hasonló jellegű alkotásai közt, ezzel felhívva a figyelmet jelentőségére, és pusztulásának tragikus voltára.

(1)Balogh Jolán: Az aranyosmedgyesi várkastély., Erdély 38.2 (1941): 22-23.

(2)Lux Géza: Az aranyosmeggyesi várkastély., A Magyar Mérnök-és Építész-Egylet Közlönye; Budapest, 1942 február 8.; LXXVI. Kötet 5-6. szám

(3)Szőcs Péter Levente: Az aranyosmeggyesi kastély története és kutatása., Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai, szerk: Feld István és Somorjay Selysette, Castrum Bene Egyesület, Históriaantik Könyvesház Kiadó, Bp. 2008.

(4)B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Művészettörténeti tanulmányok., Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1970

(5)B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak. Ahogy a régiek látták., Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1973

(6)H. Takács Marianna: Magyarországi udvarházak és kastélyok., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970

(7)Balogh Jolán: A renaissance építészet és szobrászat Erdélyben., Magyar Művészet 10. évfolyam 1934

(8)Biró József: Erdély művészete., Dovin Kiadó, Budapest, 1989 (hasonmás kiadás)

(9)Biró József: Erdélyi kastélyok., Új Idők Irodalmi Intézete (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943

(10)Divald Kornél: A felsőmagyarországi renaissance építészet, Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Bp. 1900

(11)Lechner Jenő: Tanulmányok a lengyelországi és felsőmagyarországi reneszánsz építésről., A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 47. évfolyam (1913)24. szám

(12)Fülep Lajos (szerk.): A magyarországi művészet története I-II.: Balogh Jolán: A reneszánsz kor művészete., Képzőművészeti Alap, Budapest, 1964

csatolmány

szerző

  • Jobbik Eszter
    Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Daragó László
    docens, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék