Regisztráció és bejelentkezés

Homlokzati (díszítő) tagozatok fejlődése, kivitelezésük és helyreállításuk

Homlokzati (díszítő) tagozatok fejlődése, kivitelezésük és helyreállításuk

Kutatási munkám fókusza elsősorban a kelet-közép európai, ezen belül pedig leginkább a magyarországi, reneszánsz, barokk és XIX. századi homlokzatdíszítések készítése. Ez a tanulmány főleg a homlokzati párkányok megismerésének irányában bontakozik ki.

A városok történeti magjaiban Európa-szerte számos olyan épülettel találkozik az ember, ahol a párkányok fontos szerepet töltenek be a homlokzat kialakításában és működésében. Ezeknél az épületeknél, a homlokzati díszítőelemek látványa szinte mindenki számára természetes, ugyanakkor a város modernkori, és kortárs építészeti alkotásait szemlélve, a tagozatok hiánya ugyancsak természetesnek tűnik. Vajon miért tűntek el szinte teljesen az évszázadok során oly megszokottá váló homlokzati elemek? Pusztán csak ez jelezné a modern és kortárs építészeti stílus és formavilág beköszöntét? Vagy ezek megléte és egykori használatuk nem csak esztétikai kérdés volt?

Európa bővelkedik középkori és újkori épületekben és városrészekben, amelyek közül több tízezer műemléki védettség alatt áll. Sokszor azonban nem elég az értékes történeti épületeket védettség alá helyezni, szükség van azok fizikai megóvására, rendszeres karbantartására is. A szakszerű helyreállításhoz ismerni kell azok építésének, kivitelezésnek módját, valamint azok létrejöttének okait is. Ezzel kapcsolatosan számos alapvető és speciális kérdés is felmerül: Általában miért fontos a helyreállításhoz ismerni egy épület eredeti díszítőelemei építésének okát? Milyen problémák, károsodások léphetnek föl egy homlokzaton? Célszerű-e, illetve milyen feltételek mellett célszerű alkalmazni az eredeti készítési technikákat felújítás esetén? Milyen kérdésekre kell odafigyelni egy állapotfelmérés vagy felújítás során?

Ez a dolgozat elsősorban azokra a kérdésekre és problémákra keres választ, amelyek egy már létező, megépített épület homlokzati párkányaival kapcsolatban a kivitelezés és a helyreállítás szempontjából fontosak vagy meghatározóak.

szerző

  • Tasnádi Hajnalka
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Vidovszky István
    egyetemi docens, Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést