Regisztráció és bejelentkezés

Kockasors

Az 20. század közepétől megállíthatatlan gyorsasággal szaporodó épületállomány jelensége mély bélyeget ütött a magyar lakásépítés történetébe. A kommunizmus hatalmi célkitűzései között szerepelt a minél több embernek minél rövidebb idő alatti lakhatás biztosítása. Őrült léptékben indultak el a magánházépítések, a társasházi- és lakótelepi építkezések, melyeknek a célja 1 millió ember lakhatásának biztosítása 1965-re.

A városok peremterületein és a falvakban új telkeket parcelláztak, melyek egy-két éven belül beépültek. Az iparosodás által felgyorsult és minőségében is megváltozott „új élet” nem követelte meg a hagyományos parasztházak továbbélésének, továbbtervezésének szükségességét. Ekkor jelent meg az új, polgáriasodni vágyó óhajoknak megfelelő, villaépülethez hasonulni akaró épületforma: a sátortetős kockaház.

Jelenleg többnyire ezen épületállomány eredeti, felújított vagy módosított változatai hálózzák be vidéki és városi településeink nagyrészét.

Magyarország területén az utóbbi években egyre több nagyváros és üdülőövezet vonzáskörzetében indult meg jelentősen a szuburbanizáció. Ebből kifolyólag a környéken levő házak vásárlása is keresett lett. A jelenlegi kockaházállomány vizsgálata során azt tapasztalhatjuk, hogy sem alaprajzi, sem komfort szempontjából nem felel meg a mai ember igényeinek.

Választ keresek arra, hogy ezen házakat hogyan lehetne a mai életsílusnak megfelelően átalakítani, lakhatóbbá tenni úgy, hogy kielégítse mostani és a leendő generáció elvárásait.

Dolgozatomban a kockaházas épületállomány jelenlegi létjogosultságára keresem a választ a nagyobb városok vonzáskörzetében, különösen az ország keleti részén Nyíregyháza és Debrecen környékén.

Milyen módszerekkel érhető el az, hogy generációnk felhasználja ezeket és ne megvetendő példák, hanem értékként kezelendő épületek legyenek?

szerző

 • Tòth Tünde Krisztina
  Tervező-építészmérnök MSc (angol nyelven)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Szabó Julianna
  egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék
 • Dr. Varga Tamás
  egyetemi docens, Lakóépülettervezési Tanszék