Regisztráció és bejelentkezés

Egy bányászfalu élete - Az ipar változásainak hatása a társadalomra és az épített környezetre Csingervölgyben

A dolgozatban egy többszempontú elemzéssel szándékozunk eljutni Ajka-Csingervölgy mai helyzetének megértéséig. Ez egy hagyományosan bányászatból és iparból élő városrész, ahol a gazdaság szerkezeti átalakulása alapvetően veszélyezteti a lakosság és az épületállomány helyzetét is. A helyi problémákat és potenciális fejlesztési területeket ismertük meg, és elemeztük történeti kontextusban. A terület közigazgatásilag mindig Ajkához tartozott, így a térbeni-társadalmi összefüggések feltárása és az összehasonlítás magától értetődőek voltak. Úgy éreztük, hogy a társadalomszerkezet és az épített környezet változásaiban lehet a legjobban megragadni az öregedő város és a zsugorodó ipar felvetette kérdéseket. Fotódokumentált terepbejárás és interjúk segítségével kerestük, miket éreznek a helyiek valós gondnak, és milyen igényeik vannak. Külön foglalkoztunk a völgy egészével és részekre bontásával, illetve ezek identitásképző erejével. A fentiekhez tettük hozzá saját megfigyeléseinket, ötleteinket és elemzésünket.

szerzők

 • Gombos Adrienn
  építészmérnök
  nappali
 • Gatter Kornél
  építészmérnök
  nappali

konzulensek

 • Dr. Szabó Julianna
  egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék
 • Szendrei Zsolt
  Doktorandusz, Urbanisztika Tanszék
 • Varga Imre
  , Urbanisztika Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett