Regisztráció és bejelentkezés

Intézmény belső terének mentális térképezése

Építészhallgatóként az keltette fel az érdeklődésem, hogy a mentális térképezés módszere, amellyel városrészekről, városokról, országokról alkotott kognitív térképeket tárnak fel, az épületekre is alkalmazható-e, illetve a térképrajzoltatás módszerével nyert adatokkal az egyes intézményeket lehet-e segíteni abban, hogy a fejlődéshez szükséges, komfortos környezetet még inkább a használói igényekre igazíthassák.

A mentális térképezés interdiszciplináris tudományág, így a földrajz, a pszichológia, az építészet, a nyelvészet és a társadalomtudományok, azon belül elsősorban a kulturális antropológia is foglalkozik vele, az 1960-as évektől kezdett elterjedté válni a kutatása.

A vizsgálat egy általam kiválasztott budapesti gimnáziumban történik, ahol a mentális térképezést kérdőívezéssel is kiegészítem.

Dolgozatomban a fókuszt arra helyezem, hogy miként rajzolódnak ki a használók térpályái, melyek a tájékozódáshoz szükséges pontok az épületen belül, milyen hatások érik a diákokat, a térérzékelésük kialakításában, illetve az általánosságban kedvelt és nem kedvelt terek miként jelennek meg a mentális térképeken. Arra is kíváncsi vagyok, hogy milyen további eredményeket hozhat két korosztályt - egyrészt a frissen bekerült diákokat, másrészt a többéves tapasztalattal rendelkező végzősöket – összehasonlítani egyazon intézményen belül.

Arra számítok, hogy lesznek általános útvonalak, ahogy általánosan kedvelt és nem kedvelt területek is. Ezek mellett kiugró, egyedi eltérésekre is számítok, amelyek további érdekes információkat hordozhatnak. Feltételezem ugyanakkor, hogy a korosztályok között jelentős eltérés lesz több általam vizsgált kérdésben is.

Források:

Kevin Lynch: The image of the city (1960)

Gerda Veronika: A szubjektív térképezéssel kapcsolatos vizsgálatok elméleti háttere és alkalmazási területei (Tér és Társadalom, 2009)

V. Csépe, M. Győri, A. Ragó: Mentális térkép (Általános pszichológia 2, 2007)

szerző

  • Gyéresi Orsolya
    Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Balizs Dániel
    tudományos munkatárs, Urbanisztika Tanszék