Regisztráció és bejelentkezés

A Műegyetemre járó külföldi hallgatók térbeli eloszlása és ennek mikroléptékű megnyilvánulási formája Budapesten

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre évről évre egyre több külföldi hallgató érkezik. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal rendelkező tanulók százai nem csak az Egyetem, de Budapest részei is lesznek, azonban területi elhelyezkedésükről, lakhatási körülményeikről és esetleges konfliktusairól jelenleg nagyon kevés információval rendelkezünk. Ismert ugyanakkor, hogy jelenlétük számottevő hatással van Budapest ingatlanpiacára, illetve társadalmi és kulturális sokszínűségére.

Dolgozatomban a külföldi hallgatók térbeli eloszlására fókuszálok, melyet az általam szervezett és felépített adatbázis, majd terepi munka alapján vizsgálok. A városszintű elemzést mikroléptékű esettanulmány követi, hiszen a vizsgált csoport tagjai a főváros általános társadalmi jelenségei mellett szűkebb lakókörnyezetükre is hatást gyakorolnak.

Feltételezésem szerint a fiatalok ezen csoportja területileg elszigetelődik, a városi tér csak egy viszonylag behatárolt részét használja, illetve a csoporthoz tartozók egymáshoz képest koncentráltan helyezkednek el, amely térbeli mintázatukban a klasszikus bérházas övezet, tehát a VII., VIII. és IX. kerületek felülreprezentáltsága lesz mérvadó. Az esettanulmány kapcsán feltételezem, hogy a külföldi hallgatók szűkebb lakókörnyezetükbe nehezen és/vagy alig illeszkedtek be, ami a közelükben élő más társadalmi közösségekhez való viszonyukban is megnyilvánul.

szerző

  • Gyányi Tímea
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Balizs Dániel
    tudományos munkatárs, Urbanisztika Tanszék