Regisztráció és bejelentkezés

tér/tan/TERV (Korszerűsítési lehetőségek a budaörsi Illyés Gyula gimnázium belső tereiben)

Magyarországon egy átlagos fiatalnak legalább 12 éven keresztül az iskola, és az azzal kapcsolatos teendők teszik ki mindennapjaik nagy részét. A gyerekek generációról generációra változnak, és miközben a tanításmódszertan jó esetben egy bizonyos szinten még megpróbálja lekövetni ezt a folyamatos változást, maga az iskolai környezet és struktúra a legtöbb esetben évtizedek óta változatlan.

A következő tanulmányban szó esik a magyar közoktatás tereiről, térszervezéséről, majd javaslatot teszünk az elavult, szigorú szabályrendszert követő terek újragondolására a tanulók és tanáraik igényéihez mérten. Ennek egyik fontos tényezője, hogy különböző, feltöltődésre alkalmas tereket alakítsunk ki, melyek típusaira a dolgozatban térünk ki.

A jelenlegi állapotok bemutatásához folyamatos példaként említjük egykori középiskolánkat, a nyolcvanas években épült budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumot.

Dolgozatunk kutatási része két fő pillérre épül. Egyrészt különböző közösségi tervezési módszerekkel utánajártunk, hogy az említett középiskola diákjai és tanárai hogyan viszonyulnak a gimnáziumhoz. Véleményüket, igényeiket úgy mértük fel, hogy elsősorban szokásaikra, a személyiségükre és érzelmeikre, különösképpen érzelmi biztonságérzetükre- koncentráltunk.

Másrészt átfogó elméleti vizsgálatot végeztünk az oktatási terek témakörében, ahol legfőképp az elavult és a modern iskolai tereknek, és a köztük lévő ellentéteknek jártunk utána első sorban környezetpszichológiai szempontból.

Az elméleti háttér és a diákok tapasztalatai alapján megfogalmaztuk egy ideális iskola képét, amely egy jövőbeli átalakítás során biztos kiindulási pontot adhat a konkrét tervezés megkezdéséhez. Célunk továbbá, hogy a későbbiekben ezek a szempontok bizonyos keretek között átruházhatóak legyenek más iskolák közösségeire is.

A tanulmány elsősorban nem a meglévő iskola külsőségeit akarja felülírni vagy korszerűsíteni, sokkal inkább alapvető pszichológiai igényekre épít, ezalatt értve többek közt a lehatárolt terek (könyvtár, zenesarok stb.), a törzshelyek, vagy a biztonságot nyújtó csendes zugok fontosságának meglétét.

szerzők

 • Magoss Matild
  Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)
 • Zombor Maja
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Alföldi György
  egyetemi tanár, Urbanisztika Tanszék
 • Kurucz Olívia
  doktorandusz, Urbanisztika Tanszék
 • Dr. Dobosné Gerzsenyi Judit
  Ügyvezető, Húsznegyven Egyesület (külső)