Regisztráció és bejelentkezés

#balatonalmádi - A közösség ereje a későmodern építészeti örökségek értelmezésében

A hazai közélet hajlamos a modern és későmodern épített örökséget általánosan negatív fényben feltüntetni anélkül, hogy az épületek saját értékeit vizsgálná. Kutatásom során arra keresem a választ, hogy az ilyen előítéleteket egy közös tervezési folyamat képes-e befolyásolni?

A válaszhoz egy konkrét helyszíni vizsgálat adja az eszközt, a kutatás a balatonalmádi autóbusz-állomás épületére összpontosít, azt vizsgálja, hogy különböző participációs módszerekkel meg lehet-e mutatni a város lakóinak az állomás építészeti és történeti értékeit?

A kutatás a közösség és a pályaudvar közötti kapcsolatteremtést vizsgálja, így az eredmények is egy helyi, aktív társadalmi csoport véleményét fogják bemutatni. A vizsgálatokhoz több, a közösségi tervezésben használat módszertant szeretnék a helyszínhez, illetve a témához adaptálni. A tervezett workshopok során nagy hangsúlyt kap a gamification, azaz játékosítás módszertana es a városi séták szerepe a tudásátadásban. Kiemelten foglalkozom a közösségi média szerepével, vizsgálva, hogyan lehet a különböző online platformokon szélesebb közönséget, több generációt bevonni a közösségi tervezésbe. A módszertan alapjait korábbi, 2019-es TDK kutatásom adja, amiben azt vizsgáltuk, hogyan lehet a Z generációt az Instagram segítségével bevonni az épített környezetről szóló párbeszédbe.

Kutatásommal párhuzamosan zajlik Zubek Károly #balatonalmádi - Kommunikációs módszerek a későmodern építészeti örökség társadalmi feldolgozásában című kutatása, amely egy tágabb környezetben, egy online kampány segítségével vizsgálja, hogyan lehet a város lakosainak erről az építészeti korszakról alkotott véleményét formálni. Célom ezzel a kutatással együttműködve felépíteni az almádi pályaudvar online jelenlétét és a kommunikációs kampánnyal összhangban, a személyes workshopokon egy kisebb, de intenzívebb közösségben vizsgálni az online és offline hatásokat.

Célom, hogy kinyissam a párbeszédet ezekről az épületekről azok számára, akik nem részei aktívan az építészeti diskurzusnak. Rövidtávon a balatonalmádi autóbusz-állomás értékeit szeretném bemutatni a helyiek számára és elérni, hogy szívesen használják ezt az épületet, akár közösen kitalált alternatív hasznosítással. Hosszú távú célom, hogy olyan módszertanokat teszteljek és fejlesszek, amik segítségével később akár több hasonló történetű épületre is ráirányíthatom a figyelmet.

Irodalom:

Wettstein Domonkos: Regionális stratégiaalkotás a Balaton-part rekreációs célú építészetében. (1929-1979) 2018.

csatolmány

szerző

  • Kovács Krisztina
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Wettstein Domonkos
    egyetemi adjunktus, Urbanisztika Tanszék