Regisztráció és bejelentkezés

Jel és Elhatárolás - hazai kerítések vizsgálata és rendszerezése

Sokáig vakon közlekedtem az utcákon, ám egy alkalommal villámként hasított belém az a felismerés, hogy milyen színes és változatos, sokszor festői képet tárnak elénk a kerítések. Ezen a felismerésen felbuzdulva szántam el magam és kezdtem el a @fenszifences Instagram oldal működtetését, ahol az általam fotózott kerítéseket gyűjtöm össze és írom melléjük gondolataimat. A galéria elindításában inspirálóan hatott a @magyarmalter néven futó Instagram oldal is, amely sok tekintetben rokona a sajátomnak. Ez a gyűjtési folyamat, kutatómunka azóta végigkíséri a mindennapjaimat. Mára az oldalon közel 200 fotó található és ez a szám folyamatosan nő.

Az ezalatt az idő alatt a fejemben érlelődő gondolatokat és az eddig még kusza összevisszaságban tömörülő nagy mennyiségű képanyagot szeretném rendszerezni, ahogyan tette ezt ifj. Janáky István is Az építészeti szépség rejtekei Magyarországon (2004) című könyvében. Dolgozatomban rávilágítok arra, hogy nem csupán egyszerű szerkezetekről beszélünk, melyeknek a legnyilvánvalóbb feladatuk ellátásán kívül nincsen céljuk, hanem egy sokkal összetettebb jelrendszert is képviselnek helyzetükből, méreteikből, anyaghasználatukból és sok más tulajdonságukból fakadóan. Ezeket a jeleket, jelentéstöbbleteket vizsgálom esszék formájában. A rendszerezésnél olyan szempontok mentén haladok végig, amelyek jól szemléltetik azt a sokszínűséget és bemutatják azt az emberi kreativitást, mely mellett nap mint nap elsétálunk. Továbbá utánajárok kerítés és ember viszonyának, annak, hogy miként jelenik meg életünkben a territórium szerepe és hogyan hatnak ránk kerítéseink környezetpszichológiai aspektusokból nézve.

Azt gondolom, hogy ha megtanulunk olvasni a kerítéslécek között, jobban megismerhetjük az embereket.

Főbb források:

Ifj Janáky István: Az építészeti szépség rejtekei Magyarországon, Budapest: Terc Kiadó, 2004

Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar néprajzi lexikon III. (K–Né). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980

Kolossa József: Építészeti jel – Építészet, mint jel. Kísérlet a szemiotikai szemlélet építészeti alkalmazására. Budapest, 2007

Kecskés Tibor: A Spontán. Avagy az akaratlan építészeti formálás természetrajza. Budapest, 2011

Dúll Andrea: Helyek, tárgyak, viselkedés: Környezetpszichológiai tanulmányok. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2010

csatolmány

szerző

 • Weisz Mátyás
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Jancsó Miklós
  egyetemi docens, Lakóépülettervezési Tanszék
 • Máthé Dóra
  tudományos segédmunkatárs, Lakóépülettervezési Tanszék

helyezés

Jutalom