Regisztráció és bejelentkezés

Kalocsa kertvárosi népességének kapcsolatrendszere

Egy város szerkezetében a kertváros szinte minden esetben külön egységet, külön szerkesztési módot jelent. Kalocsa városszerkezetét tekintve a kertváros egyértelműen elkülönül a többi városrésztől, ezt a Duna mellékága, a Vajas különösen kihangsúlyozza, hiszen élesen vágja el a kertvárost a mellette fekvő belvárostól. A kertváros e különleges illeszkedése a városszövethez több kérdést vetett fel bennünk Kalocsa kapcsolati tőkéjét tekintve.

Az Urbanisztika Tanszék által 2012 augusztusában szervezett városkutató tábor alkalmával volt lehetőségünk Kalocsa kertvárosát vizsgálni. A kutatási témánk elsősorban Kalocsa kertvárosára fókuszált, ezen belül pedig a kertvárosi lakosok között, illetve a kertvárosi lakosok és Kalocsa valamint a kistérség többi lakosa között kialakuló kapcsolatokat vizsgáltuk. Kutatásunk legalkalmasabb módszerének a személyes kérdőívezést választottuk a megkérdezettek otthonában, melyet véletlen sétás módszerrel választottunk ki. Egy hét alatt több mint 150 kérdőív kitöltésével a kertvárosban élők rokoni, baráti illetve szomszédi kapcsolatait térképeztük fel.

Ezeket az adatokat feldolgozva, az ott élők kapcsolati tőkéjét vizsgálva szerettük volna Kalocsa kertvárosának fejlődését, szerkesztési elvét, szövetét bemutatni. Vizsgáljuk a kertvárosok kialakulásához kapcsolódó különböző kertváros-tervezési elemeket, hiszen ezek alakulása jól szemléltethető a kalocsai kertvároson. A kertváros-tervezési elvek helyénvalóságát, a különböző tervezett terek és az ezek által feltételezett kapcsolati rendszerek és szomszédsági egységek létrejöttét a kutatásunk eredményeivel összevetve elemezzük. A kertvárostól eltávolodva pedig a kapcsolati rendszerben egy-egy „fehér folt” létrejöttének okait szeretnénk vizsgálni Kalocsa településén belül.

Reményeink szerint dolgozatunk eredményeivel olyan összefüggéseket tudunk majd bemutatni, amely a kertváros kialakulását, városhoz való kapcsolatát jellemzi, és egy összefoglaló képet mutat a városrészről, illetve a kertvárosi népességről.

szerzők

 • Budinkity Noémi
  építészmérnök
  nappali
 • Pallay Nóra Laura
  építészmérnök
  nappali

konzulensek

 • Varga Imre
  , Urbanisztika Tanszék
 • Szendrei Zsolt
  Doktorandusz, (külső)
 • Dr. Kocsis János Balázs
  egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett