Regisztráció és bejelentkezés

Épületmerevítő rendszerek modellezése és statisztikai elvű stabilitásvizsgálata

A dolgozat épületek merevítőrendszerének stabilitását vizsgálja egy újfajta, kvantitatív megközelítésen alapuló eljárás alkalmazásával, illetve annak statisztikai elvű kiértékelésével. A tavalyi dolgozatban [3] kizárólag alaprajzilag egyenes, nem elágazó falakból álló, kétszeresen szimmetrikus merevítőrendszerek stabilitásvizsgálatát végeztük egy egyszerű algoritmus felhasználásával, melynek alapját Kollár Lajos 1977-ben publikált levezetése képezte [1]. Ezzel azonban a gyakorlatban előforduló esetek jelentős részét nem tudtuk vizsgálni. Általános esetben ugyanis a merevítőrendszert alkotó falak elágazhatnak, vagy akár zárt alakzatot (ún. magot) is képezhetnek, illetve maga a merevítőrendszer sem feltétlenül rendelkezik szimmetriával. Ilyenkor az épület merevítőrendszerét reprezentáló ún. helyettesítő tartó térbeli elcsavarodást szenved: a két tehetetlenségi síkban kihajlik, miközben a függőleges tengely körül el is csavarodik (míg kétszeres szimmetria esetén az egyes stabilitásvesztési módok egymástól függetlenül is kialakulhatnak) [2,4].

Az előző évi modellnél komplexebb, kvantitatív eljárás megalkotását tűztük ki célul, amely által lehetőség nyílik az egyes merevítőrendszerek statisztikai elvű stabilitásvizsgálatára, általános elrendezések figyelembevételével. A cél olyan program létrehozása, amely alkalmas – bizonyos, előre meghatározott korlátozó feltételek mellett – tetszőleges mennyiségű és tulajdonságú merevítőrendszer generálására, majd ezek stabilitásvizsgálatára. E vizsgálat eredményeként az adott elrendezés esetén stabilitási tönkremenetelt okozó szintszámok állnak elő. A sok-sok különböző merevítőrendszer-kialakítás esetén kapott szintszámokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a merevítőrendszer mely tulajdonságai hogyan befolyásolják a szerkezet stabilitási viselkedését (azaz a szintszámot hogyan módosítják), ezáltal a szerkezettervezés során általánosan alkalmazható megállapításokat tehetünk. Továbbá a program a statisztikai elvű kiértékelésen túlmenően akár egy konkrét épület – részletes tervezést megelőző – előtervezési fázisában is segítséget nyújthat.

[1] Kollár L.: Épületek merevítése elcsavarodó kihajlás ellen, Magyar Építőipar, 1977, pp. 150-154.

[2] Petersen, Ch.: Statik und Stabilität der Baukonstruktionen. Vieweg, Braunschweig, 1982

[3] Tábi D.: Épületek merevítőrendszerének stabilitásvizsgálata az elcsavarodási tönkremenetel lehetőségének figyelembevételével (TDK-dolgozat), 2016

[4] Zalka K.: Épületek komplex statikai vizsgálata. e-kiadás, 2015

szerzők

 • Tábi Dávid
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Tóbiás Dániel Alex
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Dr. Vető Dániel
  adjunktus, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

helyezés

II. helyezett