Regisztráció és bejelentkezés

Falazott szerkezetű lakóházak vizsgálata pushover módszerrel

Tartószerkezetek földrengésre történő vizsgálata nem egyszerű dolog, főként azért, mert több vizsgálati módszer is lehetséges, amelyek hatékonysága arányos a módszer bonyolultságával. A falazott szerkezetű, főként meglevő (akár történeti) épületek földrengésre történő vizsgálatára az egyik legbonyolultabb módszer, az un. „pushover” módszer (nem-lineáris eltolás számítás) használata ajánlott. A módszerhez kidolgozott szoftverek lehetővé teszik az épület tönkremeneteli folyamatának végigkövetését, feltárva ezzel annak gyenge pontjait, és más földrengés vizsgálati módszerekhez szükséges adatokat (pl. viselkedési tényező) lehet vele meghatározni. A hazai tervezői gyakorlatban még nem terjedtek el ezek a szoftverek és így maga a módszer sem kellően ismert, így téves ökölszabályok alapján méreteznek falazott szerkezetű családi házakat.

A dolgozatban kerámia falazóblokkból épített lakóházak viselkedését vizsgáltam pushover módszerrel szeizmikus terhelés esetén. Megvizsgáltam a födém merevségének hatását az igénybevételek eloszlása és az épület viselkedése terén. A számítás során ugyanazt az épületet modelleztem meg tökéletesen merev, monolit vasbeton, félig előregyártott vasbeton és fa födémmel. Megvizsgáltam a faltest kialakításának hatását. A számítás során ugyanazt az épületet modelleztem meg vasalatlan és közrefogott falakkal. Összehasonlítottam a kézi számítással, egyszerűbb modellekkel kapott eredményeket a komputeres pushover analízis eredményeivel. Bemutattam az eltéréseket a két módszer között, elemeztem ezek okait. A számítások alapján ajánlást adtam a 'q' viselkedési tényező értékére különböző épületkialakítások esetére.

A vizsgálatok alapján hazai viszonyok között jó biztonsággal megfelelt az igénybevételeknek a földszintes, tetőtér beépítéses családi ház vasalatlan falazattal és félig előregyártott gerendás vasbeton födémmel.

szerző

  • Nagy Tamás Bajnok
    építészmérnök műszaki
    nappali

konzulens

  • Dr. Sajtos István
    egyetemi docens, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék