Regisztráció és bejelentkezés

Digitális Koncepcióalkotás

DIGITÁLIS KONCEPCIÓALKOTÁS

Az építészeti tervezési folyamat kezdeti, intuitív fázisában igen fontos a formai inspiráció, melynek alapja lehet bármilyen test vagy alakzat, legyen az természeti képződmény, képzőművészeti alkotás, vagy az épített környezet része.

A koncepcióalkotás, jelen esetben leginkább a formai jelleg kialakítására tett próbálkozásaink a már meglévő elemek ihlette saját, szubjektív ízlésünknek szóló és ízlésünkből eredő képződmények. Személyünk rögtön elvárásokkal is fordul saját produktumunk iránt, mely elvárásoknak megfelelni próbálkozások útján, papírra vetett egzakt formák újra és újra gondolásával tudunk.

A skiccelés, mint építészeti mozzanat, alkalmas a tervezés kezdeti fázisában a mű jellegét, magját, kvintesszenciáját hozzánk közelebb hozni, amikor fel- felvillanó gondolatainkat még absztrakt formákban a papírra vetjük. A folyamat, meglehet lassú, viszont a gyakorlott művész a sejtését hatékony közelítéssel képes a valóságban is megjeleníteni és egyszerre el is zárni magát a további lehetőségek végtelenségétől. Az egyenes úttól való eltérés a végső megoldásig az idő és türelmünk függvénye.

Munkánk célja a koncepcionális formakeresés részleges digitalizálása, a skiccelés több dimenzióssá való kiterjesztése és az eredmények, részeredmények könnyű felhasználása. Általunk megadott keretek között ugyan, de még így is széles spektrumon, számos paraméter állításával, a „shape grammar” analógiáját követve kétdimenziós alakzatokat hozunk létre, melyek egy általunk felhasználni kívánt, szubjektumunknak tetsző forma metszeteit adják. Az egyszerű hívószavakra hallgató formai tulajdonságok mértékének megadásával generálhatunk szögletesebb, szélesebb, keskenyebb, hegyesebb vagy akár fluktuáló, pulzáló, puritán alakzatokat.

csatolmány

szerzők

 • Fülöp Botond
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Polito Balázs Árpád
  Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulens

 • Dr. Strommer László
  egyetemi docens, Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék