Regisztráció és bejelentkezés

A szén allotrop módosulatainak erőtani vizsgálata és építészeti alkalmazásai

A dolgozatban a szén néhány fontos allotrop módosulatának - a fullerénnek, a grafénnek és a nanocsőnek - geometriai vizsgálatával foglalkozom. Az analízis a következő részekből áll: az első részben a különböző szén konstrukciókat geometriai szempontból vizsgálom, majd síkba rajzolható gráfként definiálom, mechanikai tulajdonságaik matematikai (topológiai, gráfelméleti) hátterét elemzem. Ezt követően statikai, szilárdságtani vizsgálatokat végzek. A dolgozat második részében építészeti példákon keresztül ismertetem a szénmolekulák felépítésével analóg szerkezetek erőtani viselkedését. A dolgozat harmadik része a modell bemutatására szolgál.

szerző

  • Tóth Viola
    építészmérnök műszaki
    nappali

konzulens

  • Dr. Vető Dániel
    adjunktus, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék