Regisztráció és bejelentkezés

Pengecsattogás a zsinagógában - Az angyalföldi imaház átalakulása

PENGECSATTOGÁS A ZSINAGÓGÁBAN

Az Angyalföldi imaház átalakulása

A 19. században a hazai zsidóság legprosperálóbb korszakát élte. Magas színvonalú kulturális, és vallási épületeikkel gazdagították a hazai építészetet. Az addig nem látott fejlődésnek a Holokauszt vetett véget. A városi közösségek jelentősen megfogyatkoztak, a vidékiek nagy része megszűnt, a zsinagógát hagyva egyedüli emlékül maguk után.

Írásomban a Baumhorn Lipót által tervezett, 1909-ben megépült Angyalföldi zsinagógát, s átalakulását vizsgálom. A hazai és európai szinten is kiemelkedő építészeti értéket képviselő épület, a második világháborút, a használó közösséget ért tragédiát követően meghökkentő funkciót kapott, vívócsarnokká alakították.

A dolgozatban írott forrásokra, és az átalakítást tervező építésszel készített interjúra támaszkodva igyekszem feltárni a zsinagóga történetének egyes periódusait, az átalakítás körülményeit. Hasonlóan megüresedett és új funkciót kapott zsinagógák átalakulását figyelve, megvizsgálom az épület új használatát és az átépítés minőségét. Összevetve az angyalföldi és más hazai zsinagógák háború utáni sorsát, egyértelműnek tűnik, hogy az átalakítás megmentette az épületet a pusztulástól.

IRODALOMJEGYZÉK

• RÓBERT Péter: Zsinagóga Angyalföldön- XIII. Kerületi helytörténeti füzetek 15. Budapest: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, 2009

• SZEGŐ György–HADIK András–TORONYI Zsuzsa: Baumhorn Lipót Építész. Budapest: Architart Kiadó, 1999

• KLEIN Rudolf A szecesszió: un goût juif? A szecessziós építészet és a zsidóság kapcsolata a Monarchiában Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 2008/IV

• KLEIN Rudolf: Zsinagógák Magyarországon 1782-1918, Budapest: 2011

• Saját interjú Benczúr László építésszel, a zsinagógafelújítás tervezőjével, 2020. 06. 15.

• MORAVÁNSZKY Ákos: Építészet az Osztrák- Magyar Monarchiában, Budapest: Corvina 1988.

• Magyar Zsidó Levéltár

• Budapest Főváros Levéltára, Tervtár

• GAZDA Anikó: Zsinagógák és zsidó községek Magyarországon, Budapest: 1991

csatolmány

szerző

  • Kiss Bogdán Lemuel
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Szabó Levente
    egyetemi tanár, Középülettervezési Tanszék