Regisztráció és bejelentkezés

A traumatikus múlt nyomában - A nemzetiszocialista időszak építészeti örökségének kortárs értelmezései

Mennyiben lehet független egy épület történetétől? Terheli-e közeli és távoli múltja a mai megítélését? Miként módosul a traumatikus hagyomány az idő múlásával?

Dolgozatom ennek az igencsak tág kérdéskörnek egy szűk szeletével foglalkozik, fennmaradt nemzetiszocialista örökségű épületek példáin keresztül, főleg arra fókuszálva, hogy átépítésük milyen építészeti és morális kérdéseket vet és vetett fel, milyen vitákat generált, és milyen építészeti válaszokat, álláspontokat tükröz. Fő kutatási kérdésem, hogy milyen módon lehet ezeket a traumatikus örökségű épületeket úgy használni, hogy az épület múltjának rétegzettsége ne tűnjön el, hanem egyértelművé váljon a mai külső szemlélő számára is.

Ezen kérdések megválaszolása céljából dolgozatomban néhány olyan épületet elemzek, amelyeknek a nemzetiszocializmussal való kapcsolata terhessé teszi az örökségüket, így jelenüket is. A müncheni Haus der Kunst és az NS-Dokumentationszentrum, a drezdai Hadtörténeti Múzeum, a nürnbergi Dokumentationszentrum és a rügeni Prora üdülőkomplexum történelmi hátterét mutatom be, majd a XXI. században végrehajtott vagy tervezett átalakításaikat elemezem. Választott példáimban közös, hogy a mai napig használatban vannak, különböző célokra átépítették őket (vagy átépítésük tervben van), viszont a megvalósult vagy tervezett építészeti beavatkozások eltérő módon reflektálnak az épületek múltjára.

Feltételezésem, hogy – hiába telt el csaknem 75 év a II. világháború lezárulta óta – a múltjukban terhelt épületek jelentésének újragondolása problematikus, a trauma feldolgozása nem egy lezárult folyamat, és nincsenek az átépítésekre, értelmezésekre általános érvényű stratégiák. Minden épület esetében más és más építészeti megközelítés tűnik esztétikai és morális, társadalmi vonatkozásban is elfogadhatónak, melyek értékelő elemzése az építészeti örökséghez való viszonyulás reflektált megközelítéséhez adhat tanulságos szempontokat.

Főbb források:

Assmann, Aleida (2016): Rossz közérzet az emlékezetkultúrában - Beavatkozás. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest

Kerékgyártó Béla (szerk.) (2008): Berlin átváltozásai. Typotex Kiadó, Budapest, p. 139-172

BR Fernsehen (2017.02.08.): Südlicht: Verstecken oder Herzeigen?. Bayerischer Rundfunk -BR Fernsehen, https://www.br.de/mediathek/video/suedlicht-verstecken-oder-herzeigen-av:5a3c617a4197220018888231, utolsó letöltés: 2020.09.30.

Hubertus, Adam (2015): NS-Dokumentationszentrum in München. Bauwelt, https://www.bauwelt.de/themen/bauten/Stoerenfried-NS-Dokumentationszentrum-Koenigsplatz-Muenchen-Georg-Scheel-Wetzel-Architekten-2321478.html, utolsó letöltés: 2020.09.30.

Bianchini, Riccardo (2019.11.28.): Military History Museum Dresden. inexhibit, https://www.inexhibit.com/mymuseum/military-history-museum-dresden-daniel-libeskind/, utolsó letöltés: 2020.09.30.

Lambernd, Jochen (2020.06.05.): Prora - Der "Koloss" von Rügen. NDR, https://www.ndr.de/geschichte/schauplaetze/Prora-Der-Koloss-von-Ruegen-,prora113.html, utolsó letöltés: 2020.09.30.

csatolmány

szerző

  • Léstyán Enikő
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Szabó Levente
    egyetemi tanár, Középülettervezési Tanszék

helyezés

III. helyezett