Regisztráció és bejelentkezés

Zöldfalak a hőszigetben

Zöldfalak a hőszigetben 

Van-e reális lehetőség a belső városrészekben a városi hőszigetjelenség hatásainak csökkentésére az épületállományon elhelyezett zöldfelületekkel? 

Csanády Adél, Szabó Lilla Nikolett, Vislóczki Gábor 

Konzulens: Pataky Rita, Dr. Dobszay Gergely

Az ipari forradalmak magukkal vonzották az urbanizáció jelenségét, melynek egyik következménye - számos más okkal együtt - a városi népsűrűség-növekedés, a sűrű beépítés. A zöldfelülethez képest nő a város ellátottságához szükséges aszfaltozott felületek aránya. További környezeti és klimatikus terhelést jelent a lakossági és ipari energiafelhasználás. Többek között ezek a tényezők felelősek a városi hősziget-hatás kialakulásáért és intenzitásának fokozódásáért.

Budapest sem kivétel a fenti hatások és jelenségek alól, aminek az egyik legnagyobb népsűrűségű kerülete a VII., ahol ráadásul a zöldfelületi ellátottság az egyik legalacsonyabb. Így erre a területre szűkítettük le elemzéseinket.

Vizsgálatainkat a kerület szerkezetével, kialakulásával kezdtük, majd a városi klímát befolyásoló tényezőket (pl. zöldfelületek mértéke, minősége, szállópor- és légszennyezettség) és egyéb fennálló problémákat (pl. zaj-, fényszennyezettség) elemeztünk, valamint azt, hogy a Városliget bír-e klímamódosító hatással, és ha igen, az milyen mértékű.

A problémafeltárás után megvizsgáltuk, milyen eszközök állhatnak rendelkezésünkre, melyekkel valós változást lehetne elérni. Makro céljaink közé tartozik a levegőminőség javítása és a nyári túlmelegedés mérséklése, mikro léptékben pedig a lakosok életkörülményeinek fejlesztése. Így a zöldfelületnövelést tűztük ki célul, azonban a sűrű beépítettség, az előforduló védett vagy műemléki környezet és a magas ingatlanpiaci árak miatt vízszintesen elhelyezett növényzet létesítése nem reális megoldás, mely még foghíjtelek esetén is csak minimális többletfelületet jelent. Ezzel szemben a zártsorú, keretes beépítés velejárójaként létrejött tűzfalak szabad felületként kínálják magukat erre a célra. Annak érdekében, hogy hova és milyen módon képzelhető el zöldfal, először a meglévő tűzfalakat, majd a foghíjbeépítésekkel létrejövő tűzfalakat és végfalakat elemeztük, ezeket vetettük össze a zöldfalak kialakítását befolyásoló tényezőkkel.

Fentiek eredményeképpen kidolgoztunk egy értékelési módszert, amely segítséget nyújt, hogy milyen felületeken, milyen típusú és kialakítású „zöldszerkezet” elhelyezését javasoljuk. A módszer alkalmazhatóságát a kerületben kiválasztott konkrét tervezési mintaterületen mutatjuk be, amely során figyelembe vesszük a településrendezési korlátozásokat, Erzsébetváros Településképi Arculati Kézikönyv ajánlásait, Budapest 2050 fejlesztési irányelveit és a szerkezet kialakítási lehetőségeket.

Adatok forrásai:

www.ksh.hu

www.forschung-und-lehre.de

www.ecophiles.com

www.coventgarden.london

www.thebesthotels.org

bal oldalon: London

jobb oldalon: Bécs

csatolmány

szerzők

 • Szabó Lilla Nikolett
  Építész mesterképzés magyar nyelven - épületszerkezeti specializáció
  mesterképzés (MA/MSc)
 • Vislóczki Gábor
  Építész mesterképzés magyar nyelven - épületszerkezeti specializáció
  mesterképzés (MA/MSc)
 • Csanády Adél
  Építész mesterképzés magyar nyelven - épületszerkezeti specializáció
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Pataky Rita
  egyetemi mestertanár, Épületszerkezettani Tanszék
 • Dr. Dobszay Gergely
  egyetemi docens, Épületszerkezettani Tanszék