Regisztráció és bejelentkezés

Fények tánca

A fénnyel való játék nagyon régre nyúlik vissza. Már az 1800-as években kialakultak a nagy színházi világítási technikák és az effektus-világítások, melyek segítségével a színpadon különleges hatásokat értek el, emelve ezzel a mű látványosságát.

Természetesen a fény szerepe a mai napig meghatározó a hétköznapi életünkben és a művészetben is. Dolgozatunkban a fény egy művészeti ágon belüli megjelenésével, használatával és különböző helyzetekbe való levetüléseivel foglalkozunk.

E művészeti ágnak a táncot választottuk, hiszen minden mozdulatot, ezáltal az alkotás egészét megváltoztatja, hogy hogyan tekintünk a fény használatára, hogyan tudunk kísérletezni a vetületek megragadásával.

Kísérletezéseink során a fényt a megszokottal ellentétben nem a külső világ befolyásolja, hanem a táncos kezébe helyeztük, ezzel feszegetve olyan kérdéseket, hogy mennyire múlik a külvilágon egy műalkotás egészének a megértése? Eljön -e az a pont, ahol táncos nélkül táncol a fény?

Kívülről elég -e a pillanatokat önmagukban látnunk, ahhoz, hogy teljes egész legyen egy tánc, vagy más jelentéssel ruházza -e fel ezek egymásutániságát, ha a fény útvonalát egy pillanatba sűrítve tapasztaljuk meg?

Mindezen kísérletekben nem kihagyható szempont, hogy a néző általi megtapasztalás hogyan történik, melyik pillanatban kerül bevonásra. Mit tud átadni maga a tánc és mit annak egy vetülete? Mennyire tud az alkotás részévé válni a néző?

Munkákban az alábbi kérdésekre keressük a válaszokat, kísérletekkel, különböző dimenzióbéli alkotásokkal.

szerzők

 • Szöllősi Fanni
  Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)
 • Kulcsár Eszter
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dr. Üveges Gábor
  egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék
 • Lassu Péter
  egyetemi tanársegéd, Rajzi és Formaismereti Tanszék