Regisztráció és bejelentkezés

Ellentétek összhangja

Híd, ami elsősorban nem esztétikai célból jön létre, nem feltétlenül asszociálunk belőle a szépségre, mégis van, hogy művészeti alkotásként inspirál bennünket, és elemeit, részeit gondolatban darabokra szedve találjuk meg a szépséget, a lehetőséget benne. Olyan témákból nyerek ihletet, amit mások nem vesznek észre, nem találnak érdekesnek, és nem gondolnák, hogy képzőművészeti szerepük is lehet. Belső kihívásnak tekintem a számomra eddig ismeretlen értékek felfedezését és megmutatását másoknak. Célom, hogy ezáltal többen észrevegyék ezeket a rejtett értékeket, így egy izgalmasabb, értékesebb világban élhetünk. Bármilyen esztétikumból, egy művészeti alkotásból, egy zeneműből vagy akár egy táncból sokkal könnyebb látványos művet létrehozni, mint egy kevésbé esztétikus épületet vagy tárgyat felhasználva inspirációként, létrehozni egy számomra értékes, magasztos alkotást.

Egy építészeti szerkezetből indultam ki, a hídból, amiben nem a statikai megoldások fogtak meg, hanem az absztrakciót, a képzőművészeti értékeket kerestem, láttam meg benne. Megörökítettem, majd egy izgalmas képkivágással alakítottam rajta. A fénykép egy eléggé síkszerű szerkezetként jeleníti meg a hidat, én viszont térélményt is szeretnék nyújtani a képpel. Az alkotás fújásos-letakarásos és kollázs-dekollázs technikával készül, így részben olyan érzetet kelt, mintha több rétegen át látnánk ezt a szerkezetet, mintha egy bonyolult, összetett rendszer lenne. Különösen érdekesnek találom a transzparens felületek játékát, és a képben megfeszülő ellentétek összhangját. Az alkotás maga a híd, amely összeköti ezeket, ahogyan az immanens alkotói lényemet is a materiális valósággal.

csatolmány

szerző

  • Bobkó Lilla Réka
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Pintér András Ferenc
    egyetemi tanársegéd, Rajzi és Formaismereti Tanszék

helyezés

II. helyezett