Regisztráció és bejelentkezés

3D olajfestés

Tükröz(őd)ések

A vizsgálódás kezdetén érdemes tisztázni, hogy mit is értünk a szó alatt. Így én is feltettem a kérdést: Mit is jelent a tükröződés? Fontos az, hogy a szó első hallatára mire asszociálunk.

A tükrözés elsődleges jelentése: geometriai transzformáció – mely transzformáció eredményeképpen mind a tengelyes mind a középpontos (λ=1) és a síkra tükrözésnél a formák (eredeti, és tükrözött) egybevágók lesznek. Ettől a tükröződés abban különbözik, hogy az eredeti vizsgált alakzathoz képest az ’új’ kontextusba került alakzat mást közvetít, mást sugároz – kissé megváltozik. Így például egy családi ház és egy csarnok lehetnek ugyanolyan alakúak, mégis a lépték megválasztásától függ, hogy az építmény milyen funkciót tölthet be. Nagyság alapján a tér mást tükrözhet.

Túllépve a geometria határain, gondolhatunk érzések tükröződéseire is. Egy adott személynek, hangulatától függően sok arca lehet. Vonásaiból következtethetünk érzelmi állapotára.

„A szem a lélek tükre.” – mint ahogyan azt mondani szokás.

Továbbá a vizuális illúziók is értelmezhetők tükröződésként. Ilyen példának tekinthető az Ames-szoba (Adalbert Ames), mely esetében a perspektivikus szerkesztés alapelveit használták fel ahhoz, hogy különböző nézőpontokból a tér más és más arcát mutassa a szemlélőnek.

Ezeken kívül rengeteg más témában is találkozhatunk tükröződésekkel (természet, pszichológia, konceptuális tükröződések).

Én személy szerint a továbbiakban a vízzel, és a felszínén kirajzolódó tükröződésekkel, illetve a létrejövő fénytörésekkel, árnyékokkal foglalkoztam behatóbban. Kutatásom során vizsgáltam a víz kölcsönhatását különböző anyagokkal. Végül elvégzendő kísérleteimhez az olajra esett választásom.

Célom az, hogy egy fotósorozaton keresztül bemutassam az olaj szétterjedését a folyadékban, mindeközben létrehozva síkra leképzett ámde háromdimenziós festményeket.

csatolmány

szerző

  • Máthé Virág
    építészmérnök
    nappali

konzulens

  • Dr. Üveges Gábor
    egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék