Regisztráció és bejelentkezés

A múlt jövője.

A TDK témája a Nyárád völgyében fekvő Mikháza (Calugareni) határában található régészeti feltáráshoz kapcsolódó, helyszíni, ideiglenes/végleges bemutató pavilonok tervezése, ehhez kapcsolódóan a falu múltjának, épületeinek vizsgálata, különös tekintettel arra, hogy miképpen alakítható ki helyi hagyományokra támaszkodó kortárs építészet Erdély egyik eldugott szegletében.

A tervezés egyik vezérfonala a faluban markánsan jelen levő, de egyre pusztuló gazdasági épületállomány vizsgálata, annak alapulvétele a továbbtervezéshez, valamint annak a problémának a körüljárása, hogy miképpen lehet egy meglévő, de funkcióját vesztett épülettípust átmenteni, és új jelentéssel megtöltve újra értelmezni egy teljesen eltérő környezetben.

És végül a dolgozat kérdés-felvetése, hogy ha lehet is értékmentés címén felhasználni és átértelmezni ezeket a gazdasági épületeket, vajon van.e realitása, létjogosultsága ennek a gondolatnak, vagy mindez pusztán az építész nosztalgikus szépelgése volna?

csatolmány

szerző

  • Sági Gergely Dr.
    építészmérnök
    nappali

konzulens

  • Dr. Vasáros Zsolt
    egyetemi docens, Exploratív Építészeti Tanszék