Regisztráció és bejelentkezés

Újraszövés

"A színházhoz nem kell más, mint három deszka, két színész, és egy közös szenvedély."

Lope de Vega (1562-1635)

Rudabánya nagy múltra visszatekintő település Magyarország északkeleti részén. A középkorban virágzó bányaváros ma a magyarországi kistelepülések általános problémájával áll szemben. Egykor ipari település, mely célját vesztve keresi új identitását.

Korábban a vidéki élet egyet jelentett az összetartó közösséggel. Mára a gazdasági és társadalmi változások következtében csökkent az egymásra utaltság, nőtt az egyén szerepe és a kistelepüléseken is megkezdődött a városokban már régóta tapasztalható elidegenedés. Az ellátási lánc fejlődésével háttérbe szorult a háztáji mezőgazdaság és az állatartás, melynek köszönhetően az egykor nélkülözhetelen gazdasági épületek is feleslegessé váltak. Ezen építmények bár rendeltetésüket elvesztették, településképi értékükből és anyagminőségi többletükből fakadóan megmentésre szorulnak.

A csűrök színházként való újrahasznosítása nem csak célszerű, hanem a közös építés révén identitásképző is. Az így létrejövő közösségi épület nemcsak fizikailag, hanem metaforikusan is a pajtából építkezhet. Miként az építési folyamat során a meglévő építőanyagok új egységet alkotnak, a fellazult közösség is újraformálódik. Célunk a meglévő csűrök építőanyagainak újraszövésével egy értékteremtő közösségi hely létrehozása helyi anyagokból, helyiektől, helyieknek.

csatolmány

szerzők

 • Galántai Gergely
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Kálna Dávid
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Karlovecz Ádám
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Dr. Vasáros Zsolt
  egyetemi docens, Exploratív Építészeti Tanszék