Regisztráció és bejelentkezés

TexTúra

Egy képzőművészeti alkotás vajon mennyire az alkotóé, és vajon mennyire a befogadóé? Egyáltalán szét lehet-e választani az alkotót, a befogadót és magát a művet? Mennyire befolyásolhatjuk egy festmény saját útját? Felmerül a kérdés, hogy mi és hogyan befolyásolja az anyagok interakcióját, és hogy milyen irányú a festészet térisége, amennyiben ez egyáltalán meghatározható?

Dolgozatom központi témája az alkotás folyamata, annak is az a szakasza, amikor az anyagok leginkább találkoznak, amikor az alkotó már “csak” közvetetten alkot, és a festmény rétegződését, az ebből következett tériségét a véletlenszerűség és az anyagok fizikai tulajdonságai vezetik, tehát amikor már előtérbe kerül az alkotói spontaneitás fogalma, amennyiben ez ilyen formában meghatározható.

A képzőművészeten belül elrugaszkodva a hagyományos festészeti metódusoktól vizsgálom az ipari anyagok és az új technikák, technológiák felhasználási lehetőségeit. Ezeket a kísérleti fázisokat alapul véve próbálom megismerni, majd definiálni azt, hogy az anyagok közötti kapcsolatok hogyan formálják a téri és színi határokat, tehát hogy a faktúra és a matéria hogyan kapcsolható össze.

Munkámban ezt a dinamikus változást vizsgálom és dolgozom fel. Megfigyelem a felhasznált anyagok, festékek, lakkok anyagi minőségét, változását, egymásra hatását, az alkotás kezdetétől, annak végső stádiumáig. Kutatom az anyagok és a technikák változtathatóságát, ellentétét, azonosságát. Véleményem szerint egy festmény a gondolat csírájától kezdve, az alkotási folyamaton át, egészen az elkészüléséig, sőt még után is, ÉL.

csatolmány

szerző

  • Macsek Kata
    Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
    egységes, osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Pintér András Ferenc
    egyetemi tanársegéd, Rajzi és Formaismereti Tanszék

helyezés

I. helyezett