Regisztráció és bejelentkezés

ILLÚZIÓ/VALÓSÁG

ILLÚZIÓ/VALÓSÁG

A valóság megismerése, annak pontos leképezése és tisztán látása mindig is foglalkoztatta az emberiséget. Talán ez az egyik legfontosabb mozgatórugója emberi mivoltunknak.

Érzékszerveink által transzformálódott, absztrahálódott információhoz jutunk, ami az objektív valóságtól valamilyen mértékben eltér. Minél kisebb ez a mérték annál pontosabb leképezést kapunk, annál tisztábban látunk. A befogadás és megértés, a környezeti- társadalmi tényezők, illetve az intuíciók halmazától függenek. Véleményem szerint, ez az interpretáció, egy az állandó változók mentén megfogalmazható folyamat.

Azonban, ha az objektív valóságtól elvonatkoztatunk, és a másik végletbe megyünk el, akkor egy sokkal izgalmasabb világba csöppenhetünk. Egy olyan világba, ahol a lehetetlen lehetséges, ahol a nem létező létezik, és ahol a valóság nem az, aminek látszik. Ez egy számomra izgalmas, megfoghatatlan és varázslatos látásmód. Egy olyan idilli világ, ami gyerekkorunkat idézi és amit az évek során mélyre temetett bennünk a valóság. A gyermeki rácsodálkozás a világra mindig egy örök kincs marad. Mi emberek, titokban még mindig egy ilyen idilli világról álmodunk. Képesek vagyunk rengeteg időt és energiát belefektetni, hogy az illúziók mámorában élhessünk.

Vizsgálatom középpontjában ez a két paradox fogalom áll, az illúzió és a valóság, illetve az, hogy ez a két fogalom, egy rendszeren belül milyen viszonyban lehet egymással. Vajon szerves részei-e egymásnak, és egyfajta paradox természetet alkotnak, amiben egy egyetemes értelem bújik meg?

csatolmány

szerző

  • Ljavinyec Nina Dominika
    Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Pintér András Ferenc
    egyetemi tanársegéd, Rajzi és Formaismereti Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést