Regisztráció és bejelentkezés

A kert leple alatt

„Igen, mind a mai napig lepel borítja szívüket, amikor Mózest olvassák,

de ha majd az Úrhoz térnek, eltűnik a lepel.”

/Biblia_2 Korintusiaknak 3,15/

A Ferenchalmi kápolna az idő múlásával egyre romló állapota, a funckcióváltásból fakadó átalakítások, valamint a tűzkárok ellenére erősen őrzi karakterét. Épített környezete nagymértékben átalakult, szigetszerű helyzetében főhomlokzatának jelentősége a domboldalon számottevően csökkent. A terepszinttel nagyjából megegyező kőfallal határolt szigeten, sűrű zöldben bújik meg a neogótizáló, kéttornyos kápolna, már-már észrevétlenül. A Máltaiak közössége különböző imaórák, koncertek formájában tölti meg élettel a templom belső terét, melyben felfedezhetőek az idő által ejtett sebek. A következő összetett kérdésre keresem a választ: Létezhet-e olyan fenntartható építészeti beavatkozás, mely alázatosan, mégis méltón, a funkcióknak eleget téve és az idő lenyomatait tiszteletbe tartva karolja fel ezt a határolt területet? A célom, hogy ezt a válaszadást a lehető legfinomabb beavatkozásokkal érjem el, hogy megőrizzem a hely lelkületét és a rendelkezésre álló szűkös anyagi keretek között maradhasson az átalakulás.

A tudományos munka kutatása során nélkülözhetetlennek tartom a periódusonként váltakozó templom szerepének felkutatását, a Máltai közösség által generált hely szellemének megismerését, az eltűnt harang pótlásának kérdését, az oltári szentség visszahelyezésének feltevését és az egykori karzat esetleges visszaemelését. Mindemellett a tervezés során szeretném megvizsgálni a Máltaiak igényeit figyelembe véve a templom kihasználtságát, és elemezni a templom, a kert és a kiegészítő funkciókat magába foglaló új épület hármas viszonyrendszerét.

Tézisem középpontjában a templom megközelítésének dramaturgiája áll, ami a feltáruló rétegekkel való foglalkozást jelenti kívülről haladva egészen a kápolna oltáráig. Ebben az összefüggésben, a kiegészítő funkcióknak helyet adó építmény a kert határán áll, és lehetőleg a megérkezést is rendezi. Felmerül, hogy maga a kert is betölt egy határoló réteget. A templomba lépve pedig ezt a rétegről-rétegre haladó megismerést szeretném építészeti eszközökkel tovább folytatni.

csatolmány

szerző

 • Gunther Ágota
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Kronavetter Péter
  egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék
 • Dr. Halmos Balázs
  egyetemi adjunktus, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék