Regisztráció és bejelentkezés

Cékla. – közösségi kert és termelői piac, Vöröstó

Munkánkban Vöröstó meglévő, használaton kívüli pajtáinak kortárs felhasználási lehetőségeit vizsgáljuk. Hogyan adható közösségi és egyéni értelemben is előnyös válasz a meglévő pajtaállomány korszerűsítését érintő kérdésekre?

Vöröstó szinte érintetlen és homogén településstruktúrája jelenleg csekély lehetőséget kínál adekvát funkciójú és a közösség által differenciáltan használható közterületek létesítésére. A falu, illetve annak szűkebb értelemben vett makrokörnyezete hiányt szenved kereskedelmi szolgáltatások terén is. Munkánkban ezen két felvetés összekapcsolását tűztük ki célul; szándékunk egy közösségi kertként és piacként is használható közösségi tér létrehozása.

A növénytermesztés és földművelés évszázados hagyományának szép lenyomata a különleges településszerkezet és az épített örökség. A műemléki védettséget élvező struktúra megtartása mellett fontosnak tartjuk, hogy e tevékenységek továbbra is a falu életének részét képezzék.

A helyszínbejárás, illetve az ott élőkkel folytatott beszélgetések révén lehetőségünk nyílt betekinteni a régió kis falvainak mindennapjaiba. A személyes élmények segítségével pontosabb képet alkothattunk Vöröstó mai helyzetéről, ezek mentén vizsgáltuk a telepítési tényezőket. Szociológiai megközelítésben is foglalkozunk a településsel, illetve a földművelés lehetőségeinek feltárása és a közlekedési infrastruktúra elemzése szintén a kutatás részét képezi.

Lényegesnek tartjuk, hogy a tervezési feladattal csökkenteni tudjuk a falu és a környező kisebb települések elszigeteltségét. Vöröstó és szomszédos falvai — Barnag, Nagyvázsony, Mencshely — a közelmúltban részévé váltak napjaink nyaralókultúrájának. A városokból vidékre költözők számára az egészséges életmód lényeges szempont az étkezés terén is, így fogyasztóként mindenképp, illetve akár termelőként is jelen lehetnek a helyben termelt élelmiszerek piacán.

Építészeti síkon személyes érdeklődésünk és a helyi adottságok határozzák meg a koncepció vezérfonalát. Miként ötvözhető a hagyományos architektúra kortárs eszközök használatával, hogyan menthetőek át a meglévő szerkezeti, téri elemek közösségi funkciót kiszolgáló rendszerré?

A célterület vizsgálatakor tágabb összefüggésekre is fény derült. A beavatkozás léptékét azonban település, illetve egyéni telek szintjére szűkítettük. Célunk, hogy a fentiekben részletezett felvetések mindegyikére kompakt választ adó aktuális szellemiségű terv szülessen, amely valós igényekre reagálva gazdagítja Vöröstó épített szövetét.

csatolmány

szerzők

 • Érsek Máté Attila
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Vinkovics Réka
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Kronavetter Péter
  egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék