Regisztráció és bejelentkezés

Családok átmeneti otthonainak térstruktúrái

Ma Magyarországon égető kérdés a lakhatási szegénység évről évre súlyosbodó tendenciája, melynek kezelésére eredményes és egységes kormányzati stratégia még nem született.

A jelenség legsúlyosabb tünete talán a családoknál jelentkezik: a lakhatás elvesztése a család felbomlását jelenti, ugyanis jelenleg a civil szervezetek által működtetett Családok Átmeneti Otthonai biztosítják az egyetlen olyan ellátási formát, amelyben a szülők és gyermekeik együttesen elhelyezhetők, a szülői jogok korlátozása nélkül.

A Családok Átmeneti Otthona jelenleg egy régi raktárépületben működik, amely önmagában több, építészeti eszközökkel orvosolható problémát vet fel. A kutatás célja felderíteni, hogy egy hasonló intézet milyen funkciók, téri struktúrák és kapcsolatrendszerek mellett tud leghatékonyabban működni.

Az intézménybe olyan, szociális krízishelyzetben lévő családok jelentkezhetnek, a házirend elfogadása, és az intézménnyel való együttműködés fejében, akiknek anyagi vagy életvezetési problémáik miatt, esetleg családon belüli erőszak vagy konfliktusok miatt tartósan problémás a lakhatásuk. Az persze esetenként változó, hogy a lakhatás okként vagy okozatként jelentkezik.

A rendszer, mely a családok rehabilitációját tűzte ki célul, több lépcsős. Az első lépcsőket tömöríti a Családok Átmeneti Otthona, ahol az ellátottak maximum 18 hónapnyi időtartam alatt, a nap 24 órájában fordulhatnak segítségért az intézmény munkatársaihoz, illetve rendszeresen különböző szakemberek segítik őket abban, hogy családként sikeresen tudjanak a társadalomba visszailleszkedni. Sikeres együttműködés után innen a rendszer további lépcsőire juthatnak a családok, önállósulva pedig elhagyhatják a rendszert.

Mivel problémás családok fejlődési folyamatáról van szó, amelyben felügyeletre szoruló ellátottból önállóan funkcionáló családdá válnak, a tervezés célja kideríteni, hogy -a szociális munkát elősegítendő- mely lakófunkcióknak milyen mértékben kell a folyamat során közösséginek maradnia, vagy priváttá válnia, ezekkel hogyan és milyen rendszert lehet alkotni, milyen egyéb, közösségi funkciók vagy terek léteznek vagy jöhetnek létre egy ilyen intézményben.

szerző

 • Péter-Szabó Eszter
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dankó Zsófia
  egyetemi adjunktus, Lakóépülettervezési Tanszék
 • Weiszkopf András
  tanársegéd, Lakóépülettervezési Tanszék